Hållbart Samhälle

Nu ser vi till att Sverige bär ledartröjan i klimatomställningen 

MiljöFörra året blev det varmaste någonsin. Den senaste tiden har vi sett skrämmande exempel på stormar, torka och bränder som raserar hela samhällen. Extremväder förutspås bli allt vanligare i ett varmare klimat.

Nu ser vi till att Sverige bär ledartröjan i klimatomställningen 

Hållbara möjligheter i Brasiliensamarbete

Internationella relationerEtt aktuellt exempel på hur modern rymdteknik kan användas för en mer hållbar utveckling på jorden är det samarbete som nu initieras mellan Brasilien och Sverige via rymdföretaget SSC.

Hållbara möjligheter i Brasiliensamarbete

Dricksvatten från havet

Rädda ÖstersjönÖstra Gotland har länge lidit av vattenbrist. Ett nytt slutet vatten- och avloppssystem renar havsvatten till dricksvatten, återanvänder renat avloppsvatten till bevattning och säkerställer att inget smutsigt avloppsvatten når Östersjön.

Dricksvatten från havet

Kalkfilter i fosfordammen gör verklig skillnad

Rädda ÖstersjönÖvergödning är ett utbrett problem i sjöar och vattendrag, vilket har en stor inverkan på Östersjön.

Kalkfilter i fosfordammen gör verklig skillnad

Våtmark – naturens eget reningsverk

Rädda ÖstersjönUtökad areal av våtmarker kan lösa en stor del av Östersjöns problem med övergödning och miljögifter. Detta ger också ekonomisk vinst och bättre naturmiljö.

Våtmark – naturens eget reningsverk

Hur mår Östersjön egentligen? 

Rädda ÖstersjönDet är den vanligaste frågan jag får när jag berättar om vad jag jobbar med. En lång rad mänskliga aktiviteter medför ett stort tryck på Östersjöns ekosystem. Övergödning, döda bottnar och hårt fisketryck hör vi ofta om.

Hur mår Östersjön egentligen?