Hållbart Samhälle

Samarbete mellan Distriktsveterinärerna och lokalproducenter i Jämtland

MiljöSamarbetet mellan Distriktsveterinärerna och livsmedelsproducenterna med djurhållning i Jämtland är en förutsättning för att producenterna ska kunna hålla en jämn produktion.

Samarbete mellan Distriktsveterinärerna och lokalproducenter i Jämtland

Expertpanelen om om reningsverk och det moderna avloppet

Rädda Östersjön

Expertpanelen om om reningsverk och det moderna avloppet

Rädda Östersjön och värna om din egen hälsa

Rädda ÖstersjönOm du är husägare och ditt hus inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet så har du en fantastisk möjlighet att bidra till såväl din närmiljö som Östersjöns långsiktiga överlevnad genom att investera i en modern avloppsanläggning som svarar upp till myndigheternas krav.

Rädda Östersjön och värna om din egen hälsa

Bron till kontinenten

Rädda ÖstersjönTrelleborgs hamn med miljön i fokus är den största i roro-hamn (roll-on and- roll-off) i Skandinavien när det gäller antal enheter som passerar.  

Bron till kontinenten

Skyddar innehållet utan en negativ påverkan på planeten

MiljöElopak har genom tekniska lösningar minskat CO2 utsläppet med över 20% per literförpackning. För att bli klimatneutrala har de valt att satsa på miljöbevarande projekt utomlands.

Skyddar innehållet utan en negativ påverkan på planeten

Fosfor och kväve från rötrester blir effektiv gödning

Rädda ÖstersjönI dagslägethanteras rötrest från biogasproduktion ineffektivt, med negativ klimatpåverkan och risk för näringsläckage vid spridning. . Men, rötrest, som består till 95 procent av vatten, kan avvattnas och omvandlas till kretsloppsgödsel i fast form.

Fosfor och kväve från rötrester blir effektiv gödning