Hållbart Samhälle

Dricksvatten från havet

Rädda ÖstersjönÖstra Gotland har länge lidit av vattenbrist. Ett nytt slutet vatten- och avloppssystem renar havsvatten till dricksvatten, återanvänder renat avloppsvatten till bevattning och säkerställer att inget smutsigt avloppsvatten når Östersjön.

Dricksvatten från havet

Kalkfilter i fosfordammen gör verklig skillnad

Rädda ÖstersjönÖvergödning är ett utbrett problem i sjöar och vattendrag, vilket har en stor inverkan på Östersjön.

Kalkfilter i fosfordammen gör verklig skillnad

Våtmark – naturens eget reningsverk

Rädda ÖstersjönUtökad areal av våtmarker kan lösa en stor del av Östersjöns problem med övergödning och miljögifter. Detta ger också ekonomisk vinst och bättre naturmiljö.

Våtmark – naturens eget reningsverk

Hur mår Östersjön egentligen? 

Rädda ÖstersjönDet är den vanligaste frågan jag får när jag berättar om vad jag jobbar med. En lång rad mänskliga aktiviteter medför ett stort tryck på Östersjöns ekosystem. Övergödning, döda bottnar och hårt fisketryck hör vi ofta om.

Hur mår Östersjön egentligen? 

Innovation ger miljövinster för Östersjön

Rädda ÖstersjönGenom att omvandla lågtempererad värme från motorer till elektricitet kan stora miljövinster göras.

Innovation ger miljövinster för Östersjön

5 tips för renare vattenvägar i Östersjön

Rädda ÖstersjönÖstersjöns mående handlar inte bara om själva innerhavet. Många sjöar och vattendrag rinner ut i Östersjön och kan bidra till problematik med övergödning.

5 tips för renare vattenvägar i Östersjön