– I längden kan vi inte fortsätta att ta fram komponenter till batterier genom gruvdrift. En hållbar energiförsörjning måste långsiktigt bygga på material som inte tar slut. Nanoteknologi ger många möjligheter att få fram det och vi är bara i början av en teknikrevolution, säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi på Ångtrömslaboratoriet, Uppsala Universitet.

Alger blir miljövänliga batterier

Hon har lång erfarenhet inom området. Efter tio år som forskare fick hon, som den yngsta i Sverige i ett teknikämne, en professur i nanoteknik 2004. Fem år senare upptäckte hon med nanoteknikens hjälp att det går att göra miljövänliga, snabbladdande och billiga batterier av algen grönslick. En alg som annars är ett miljöproblem skulle kunna bli en resurs för framställande av batterier, som är skonsamma för miljön.

Går att göra miljövänliga, snabbladdande och billiga batterier av algen grönslick

En annan upptäckt av Strømme och hennes kollegor är ett material, kallat Upsalite, som dels är bra på att suga upp fuktmolekyler från luft, dels underlätta läkemedelsupptag i människo-kroppen. Genom att ladda Upsalite med läkemedel som är svårlösliga i magen, tvingar de trånga porerna i materialet läkemedlen att behålla en form som kroppen lätt kan ta upp.  

Alla branscher påverkas  

Nanotekniken kommer in i alla branscher som energisektorn, biomedicin, teknik och bygg-och bilindustrin och påverkar egenskaperna i alla sorters material, som till exempel virke, kläder, tapeter och även människokroppen.  

– Nanotekniken möjliggör att specialanpassa materialet efter våra behov. Vi är inte längre utelämnade till de egenskaper naturen har gett våra material. Det kommer att ändra vår industri, vårt samhälle och vårt sätt att leva, säger Maria Strømme, som är van vid att vara folkbildare i nanoteknologi. Senast fick radiolyssnarna en lektion när hon sommarpratade i P1 tidigare i år.  

Långsiktigt hållbart samhälle

– När det gäller energiområdet så behöver vi utveckla nya och hållbara materiallösningar för både lagring och överföring av energi.  Just nu kommer en väldigt liten del av all energi vi använder från solen även om solen faktiskt har möjlighet att förse oss med all energi vi behöver. Flera projekt i världen fokuserar på att ta fram tredje generationens solceller som ska fånga in mycket mer energi från solen med mindre material i solcellerna än dagens kiselsolceller gör.

Ska fånga in mycket mer energi från solen med mindre material

En annan utmaning är att klara den växande åldrande befolkningen genom att utveckla material och metoder som hjälper till att på ett billigt och enkelt sätt hålla oss friska långt upp i åren. I det ligger att skapa material som är billiga och miljövänliga att tillverka och som ser till att vi belastar sjukvården mindre. Det kan handla om material som kan injiceras och bidra till att tillexempel en dyr höftledsoperation kan undvikas.

Riktad medicinsk behandling

I framtiden kommer vi med hjälp av nanoteknik och bioteknik kunna diagnostisera oss själv och se vilka sjukdomar vi riskerar att utveckla. Då kan åtgärder vidtas som gör att vi undviker att utveckla sjukdomarna. Det handlar också om att ta fram material som återskapar funktioner i kroppen eller medicin som kan transporteras till rätt ställe i kroppen.

Säkerställa att cancermedicinen hamnar där den ska

– Ett exempel är att säkerställa att cancermedicinen hamnar där den ska genom att transportera medicinen i nanopartiklar som läcker ut där tumören finns. När man har en sådan riktad behandling, undviker man att belasta friska celler med starka cellgifter. Det gör att starka doser kan ge minimala biverkningar, säger Maria Strømme.