– Vi behöver fortsätta utbyggnaden av vätgastankstationer så att marknaden kan ta fart för bränslecellsbilar. Först när vi har skapat rätt förutsättningar kan och kommer marknaden att öka, säger Cecilia Wallmark på Sweco.

Det är utbyggnaden av vätgastankstationer som avgör

Hon förklarar vidare att framtidens vätgasdrivna bränslecellsbil med nollutsläpp redan har provats ett tag i Europa och att tekniken nu är mogen för att konkret förverkliga visionen på bred front.  

– Det är utbyggnaden av vätgastankstationer som avgör när bilen på allvar ska slå igenom.

Om tre år kommer de nio största biltillverkarna i världen att ha minst en bilmodell som drivs av just vätgas. Intresset för miljöfordon och bränslecellsbilen är globalt. I Europa ligger Tyskland, Storbritannien och Danmark i framkant när det gäller att implementera och realisera visionen om det nya miljöfordonet.

Fler tankstationer behövs för att marknaden ska ta fart

Det finns tre vätgastankstationer i Sverige; på Arlanda, i Göteborg samt i Malmö. I dagsläget är ytterligare en vätgasstation i Stockholm samt en i Sandviken på gång. Vätgas kan komma att bli ett av de bränslen som används av fordon i hela landet med ett komplett utbyggt tankstationsnät.

– I projektet HIT-2-Corridors samarbetar inblandade parter med att planera för och utvidga nätet med faktiska vätgasstationer i ett antal länder i norra Europa, säger Roger Andersson på AGA.

Vi stödjer konstruktion av infrastruktur enligt den nationella planen

Att bygga nya tankstationer är kostsamt och samtliga involverade i det svenska projektet efterlyser finansiellt stöd samt en rikstäckande satsning på utbyggnaden av vätgasstationer. Finska företaget OY Woikoski AB som byggt tankstationen i Göteborg har över 100 års erfarenhet av produktion, hantering och förvaring av vätgas. Taneli Naukkarinen på OY Woikoski AB berättar att det finns nationella planer att bygga ut nätet ytterligare och implementera 26 stationer i Sverige och 20 i Finland.

– Vi stödjer konstruktion av infrastruktur enligt den nationella planen med implementering av projektet HIT-2-Corridors och tror förutom vätgasdrivna bilar även på en framtid med andra vätgasdrivna fordon som exempelvis bussar och gaffeltruckar.

Fler användningsområden för bränsleceller

Innovation och forskning leder hela tiden fram till fler användningsområden för bränsleceller som visar på effektiva och hållbara lösningar. I Angered utanför Göteborg till exempel har privatpersonen Hans-Olof Nilsson installerat en bränslecell i källaren som ska gå på egenproducerad vätgas. Tanken är att hans hus ska bli helt självförsörjande på el och att han även ska kunna tanka en bränslecellsbil framöver.

– Forskare, studenter, energirådgivare, fastighetsägare, konsulter och till och med energiminister Ibrahim Baylan har varit på besök hos Hans-Olof Nilsson. Intresset är jättestort, säger Per Wassén på PowerCell.

Tillväxt och miljövinster

På bilmarknaden var Hyundai först ut med att serietillverka bränslecellbilar. Hittills har man sålt bilarna främst i Japan, Sydkorea samt i Kalifornien, som har USA:s strängaste lagstiftning gällande utsläpp. Europa är på väg ikapp och när efterfrågan väl tar fart ordentligt så har Hyundai en kapacitet att kunna tillverka och leverera det antal bilar som marknaden efterfrågar.

Så fort produktionen av bränsleceller ökar kommer också priset att sjunka

Så fort produktionen av bränsleceller ökar kommer också priset att sjunka. När produktionen har kommit igång ordentligt så ska en bränslecellsbil inte vara dyrare än dagens bilar. Men för att efterfrågan på bilar ska ta fart måste först antalet tankstationer öka, säger Christian Törnblom på Hyundai.

Det finns planer på EU-nivå för en mix av olika miljöbilar på de europeiska vägarna och en av dessa är bränslecellsbilen. Intresset från svenskt håll ökar och Sveriges infrastrukturminister invigde vätgastankstationen i Göteborg.

Många kommuner stödjer vätgas baserat på tillväxtpotential och potentiella miljövinster

Intresset från regeringen att stödja utbyggnad av infrastrukturen för vätgastankstationer har hittills varit svalt. Dock finns det på EU-nivå planer för en mix av olika miljöbilar.

– EU stödjer utbyggnad av infrastrukturen för att bilar som drivs av biogas/naturgas samt vätgas ska öka i antal. Jag tror dock att svenska regeringen är på banan snart också, säger Roger Andersson på AGA.

Bland Sveriges kommuner märks också ett intresse för bränslecellbilar.

– Många kommuner stödjer vätgas baserat på tillväxtpotential och potentiella miljövinster, avslutar Christian Törnblom.