Trä har alltid varit en viktig råvara för bostadsbyggandet i Sverige, trots det är träbyggandet en ung bransch när det kommer till höga hus.

 – I slutet av 1800-talet härjade många bränder i våra städer och medförde införandet av ett förbud mot att bygga trähus högre än två plan. I och med Sveriges inträde i EU 1995 ändrades detta förbud och det finns idag inga regler som begränsar höjden på trähus, så länge de uppfyller krav om bland annat brandmotstånd, vilket fås genom rätt dimensionering, berättar Per-Olof Sjöö, GS förbundsordförande.

Trä är framtidens byggmaterial på många sätt

Trä är framtidens byggmaterial på många sätt, menar Per-Olof Sjöö.

 – Det är ett förnybart material som bildar syre och lagrar koldioxid, vilket är positivt ur ett klimathänseende. Ett ansvarsfullt skogsbruk tär dessutom inte på jordens resurser och här har vi i Sverige goda kunskaper inom skogsbruket som också kan exporteras globalt.

Urbaniseringstrend

Träets låga vikt och styrka möjliggör dessutom en industrialiserad tillverkning med prefabricerade modul- eller planelementbaserade konstruktioner. En effektiv byggprocess gör att byggtiden kan reduceras jämfört med traditionellt byggande, vilket även minskar störningar på samhället.

 – Just nu ser vi en urbaniseringstrend som är obeveklig och en gigantisk utmaning, globalt sett. Det kommer att behöva byggas fler bostäder i våra städer under de närmsta 40 åren än vad som gjorts hittills i vår mänskliga historia, berättar Per-Olof Sjöö.

I Sverige innebär en satsning på skogsbruk och trä som råvara inom byggindustrin många nya arbetstillfällen som inte minst kommer glesbygden till gagn. Per-Olof Sjöö igen:

Finns en utmaning inom kompetensförsörjningen 

– Vi ser dock att det finns en utmaning inom kompetensförsörjningen; vi måste säkerställa en tillväxt av en kompetent och välutbildad arbetskraft som kan medverka till att bygga upp de många träbyggnadsindustrier vi ser startar runt om i landet.

 Och här behövs krafttag från politiken. Sverige har unika resurser inom träindustrin och vi kan bidra stort till framtidens globala och hållbara byggande.

– Träindustrin måste dock få en mycket större roll i den svenska exportstrategin för att kunna växa ytterligare. Vi exporterar redan idag, men vi kan bli en betydligt viktigare spelare på den globala marknaden, avslutar Per-Olof Sjöö.