Jag når chefen för Sveriges Träbyggnadskansli, Susanne Rudenstam, i en taxi på väg till Arlanda. Hon ska flyga till Kina och Beijing för att bland annat delta vid ett seminarium om modernt träbyggande den 26 november. Det industriella träbyggandet är på frammarsch i Kina, berättar hon på andra sidan luren.

Nya direktiv i Kina

– Det är första gången landet skriver på ett direktiv för ökat träbyggande och det innebär ett stort genombrott på världens största byggmarknad, säger Susanne Rudenstam och fortsätter:

– Landet har stora utmaningar inom miljöområdet, vilket de är väl medvetna om, och trä är ett förnybart byggmaterial som kan bidra till att minska deras klimatpåverkan. Förutom klimatfrågan är träbyggandet också oslagbart när det gäller resurs- och kostnadseffektivitet.

Trä är ett förnybart byggmaterial som kan bidra till att minska klimatpåverkan

Det moderna träbyggandet är lika mycket en fråga för Sverige som för Kina, vilket Susanne Rudenstam poängterar. Vårt byggande står för en betydande del av våra sammanlagda koldioxidutsläpp.

 – Ett svenskt konventionellt platsbyggande kännetecknas idag av låg produktivitet. Fyra av fem timmar händer ingenting utan bygget bara står där visar studier från bland annat Chalmers. Lång byggarbetsprocess belastar inte bara omgivningen, det medför också att det tar alldeles för lång tid att bygga nytt.

Industriellt byggande

Tack vare utvecklingen av industriellt byggande har träbyggandet fått ett genombrott här i Sverige. Större delen av produktionsprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen och en hel byggnad levereras sedan som en komplett byggsats i form av optimalt förtillverkade byggdelar, till exempel moduler.

– Och tvärtom vad begreppet kan ge sken av handlar det inte om upprepningar och massproduktion av exakt likadana hus. Med en industriell plattform i grunden kan träbyggandet effektiviseras, men det handlar om hur, inte vad som produceras, säger hon.

I framtiden kommer vi att se trä- och betonghus som samsas om vår stadsbild

I Sverige har vi dessutom internationellt sett konkurrenskraftig kunskap inom både trä och industriellt byggande. Genom att koppla bort byggarbetsplatsen och istället tillverka på andra ställen öppnar sig stora exportmöjligheter.

– Vi har goda chanser att överföra våra kunskaper för att minska klimatpåverkan även i andra länder. Det handlar inte om att helt ta bort byggandet i betong utan att hitta nya innovativa komplement. I framtiden kommer vi att se trä- och betonghus som samsas om vår stadsbild, och i samma byggnader avlutar Susanne Rudenstam.