I dag kan Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset erbjuda goda möjligheter för HBTQ-personer att få hjälp med att skaffa barn.

– Vi har flest lesbiska par som kontaktar oss men antalet transpersoner har ökat. Människor med könsinkongruens, könsdysfori och transsexualism har blivit mer uppmärksammade i samhället och det har blivit mer känt vad vi kan hjälpa dem med, säger Anne-Charlotte Dahl, avdelningschef på Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.

 

Dessa är kraven

Kravet för att få hjälp med insemination eller provrörsbefruktning (IVF) med donerade spermier är att kvinnan som ska bära barnet är under 40 år, har ett BMI på max 35 och lever med en partner som är under 56 år och folkbokförd på samma adress. Man kan även söka hjälp som ensamstående kvinna, oavsett sexuell läggning.

"Personer som står inför ett könsbyte kan frysa ner sina ägg eller spermier"

Eftersom surrogatmoderskap är olagligt i Sverige kan Reproduktionscentrum i dag inte hjälpa homosexuella män. Men personer som står inför ett könsbyte kan frysa ner sina ägg eller spermier för att behålla möjligheten att skaffa barn senare i livet.

 

 

De flesta blir godkända

För att få hjälp av Reproduktionscentrum räcker det med ett telefonsamtal, remittering från ett annat sjukhus eller att skriva en egen remiss på 1177 Vårdguiden. Om grundkraven är uppfyllda kallas man till en utredning bestående av en psykosocial och medicinsk bedömning.

– Vi har alltid barnets bästa i fokus. De flesta par och ensamstående kvinnor blir godkända och blir de inte det är skälet till exempel sjukdom, missbruk, kriminalitet, ekonomi eller bristande socialt nätverk, säger Anne-Charlotte Dahl.

Godkända patienter placeras i en kö och får inom 6–9 månader en kallelse om att det finns en donator och att de är välkomna för insemination eller provrörsbefruktning.Staten betalar första försöken

Vid en insemination injiceras spermier i livmodern och chansen till ett barn är cirka 15 procent per behandling. Provrörsbefruktning fördubblar chansen men är också en mer avancerad behandling. Efter tio till fjorton dagar av hormonsprutor sugs kvinnans ägg ut och befruktas utanför kroppen för att sedan sättas tillbaka in i livmodern.

 

"Staten bekostar sex inseminationer eller tre IVF-behandlingar"

 

Staten bekostar sex inseminationer eller tre IVF-behandlingar och endast för ett barn. Kostnaden för behandling med donerade spermier är sedan 14 000 kronor per insemination och 42 000 kronor per provrörsbefruktning. För par som går i familjebildningstankar är Anne-Charlotte Dahls råd att ta kontakt i tid.

– Vänta inte för länge så att ni blir för gamla. Reproduktion kan ta ett par år och vill man ha fler än ett barn så måste det finnas tid för det också, säger hon.