– Det handlar om människors lika värde och om våra mänskliga rättigheter, helt i enighet med Svenska kyrkans värdegrund och FN:s deklaration. 

Det säger Anna Lundgren, handläggare på Svenska kyrkan, med anledning av den hbtq-märkning som Svenska kyrkan erbjuder samtliga församlingar.

 

Beslutat av Kyrkmötet

2013 beslutade Svenska kyrkans högst beslutande organ, kyrkmötet, att alla arbetsplatser inom kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Eftersom RFSL inte genomför hbtq-certifieringar av trossamfund har Svenska kyrkan skrivit avtal med EKHO och Sensus om en egen märkning genom att använda Regnbågsnyckeln.

– Inom Svenska kyrkan ska olika åsikter kunna existera, men Svenska kyrkan som organisation har beslutat att motverka all diskriminering av hbtq-personer. EKHO har länge haft en viktig roll i detta arbete, och sedan Regnbågsnyckeln introducerades har vi också ett gemensamt verktyg för ett ständigt förbättringsarbete inom hbtq-frågor, säger Anna Lundgren. Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för hbtq-personer i Svenska kyrkans församlingar. 

 

Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln. Foto: Kristin Horn Sellström

 

Alvesta församling först ut

Söndagen den 7 maj 2017, blev Svenska kyrkan i Alvesta landets första hbtq-märkta församling i och med att de tog emot Regnbågsnyckeln. De hade då gått igenom Regnbågsnyckelns process i sex steg bestående av utbildning, studiecirklar och visionsarbete för samtliga förtroendevalda och medarbetare. Märkningen visar att församlingen jobbar aktivt med att vara en inkluderande kyrka som främjar mångfald och öppenhet.

– Att arbeta med mångfaldsvisioner är en viktig del i Regnbågsnyckeln och det är ett arbete som aldrig tar slut. En märkning ska därför inte ses som ett slut, utan som en början på ett ständigt arbete. Svenska kyrkan har en viktig roll i det svenska samhället och ska använda den för att stärka alla människors plats i samhället. Det handlar som sagt var om alla människors lika värde. Oavsett sexuell läggning och identitet, avslutar Anna Lundgren.