Juno Blom- Vår stödtelefon har tagit emot samtal om över hundra ungdomar som har förts ut ur landet mot sin vilja och riskerar tvångsgifte, Berättar Juno Blom, utvecklingsledare vid länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt uppdrag att arbeta mot alla former av hedersförtryck. Sajten hedersförtryck.se riktar sig till yrkesverksamma vuxna med ansvar för att ta till vara barns rättigheter, exempelvis socialtjänst, skolpersonal och poliser. Sedan 2013 finns också en nationell stödtelefon för yrkesverksamma och frivilligorganisationer.

Drygt hälften handlar om barn.

- De flesta rör kvinnor och flickor och lite drygt hälften handlar om barn under arton år, berättar Juno Blom. I en femtedel av fallen finns det en oro för tvångsäktenskap.

Uppskattat initiativ

Sedan starten har stödtelefonen fått in ärenden som rör över 1500 personer och förra året ökade antalet samtal med 50 procent. Dessutom finns det förstås ett stort antal som aldrig någon uppmärksammar.

Länsstyrelsen i Östergötland har också, tillsammans med övriga länsstyrelser i landet, utformat en informationskampanj med kortfilmer och affischer på olika språk, som riktar sig till barn och vårdnadshavare.

Vi vuxna måste bli bättre på att förstå barnens villkor.

- Vi vuxna måste bli bättre på att förstå barnens villkor och på att tillämpa de lagar vi har, säger Juno Blom. Det är först när vi tar ansvar för barns utsatthet som vi kan göra skillnad.

Foto: Länsstyrelsen