Till den omfattande forskningen som fortsatt behövs bidrar flera finansiärer. En av dem är Parkinsonfonden som har sitt ursprung i Parkinsonförbundet.

-  Vi delar varje år ut ca 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, men summan varierar från år till år, berättar Lennart Petterson, ordförande i Parkinsonfonden.

Sverige är en viktig nod för forskning om Parkinson.

Sverige är en viktig nod för forskning om Parkinson och det finns viktiga forskningscentra vid de flesta universitetssjukhusen i landet. Ett av de mer omfattande finns i Lund där man även har bildat Parkinsonakademin som stimulerar både preklinisk och klinisk forskning.

Stöttar många projekt

Parkinsonfonden stöttar många projekt varje år och bland inriktningarna på den aktuella forskningen om Parkinson kan nämnas:

  • Cellterapi, där man transplanterar in friska celler istället för de nervceller som brutits ner av sjukdomen. Det är en lovande behandling, men utmaningarna ligger bland annat i att sjukdomen kan angripa även de friska transplanterade cellerna.
  • Genterapi, där forskarna undersöker möjligheterna att modifiera vissa gener som man ser har kopplingar till sjukdomen. Den forskningen är ännu på ett ganska tidigt stadium.
  • Immunterapi, där man försöker lösa upp de skadliga aggregat som ansamlas i de sjuka nervcellerna med hjälp av antikroppar. Ett problem är här att antikroppar har svårt att passera från blodet och in i hjärnan.

Parkinsonfonden testar nu även att jobba med finansieringsverktyget ”crowdfunding” där privatpersoner kan gå in och välja ett specifikt forskningsprojekt de vill stödja med en mindre summa. Grundtanken i den typen av finansiering är att möjligheten att kunna välja sitt ”eget” projekt skall öka intresset att bidra.

-  Vi testar alla vägar vi kan för att få in tillräckligt med pengar till forskningen så att gåtan kring Parkinsons sjukdom äntligen kan lösas. Och för att lyckas med det behövs det stora summor till forskningen, avslutar Lennart Petterson.