– När du skänker kläder och prylar som du inte längre behöver så minskar du din klimatpåverkan genom att säkerställa att dina saker återanvänds. Att skänka är också ett enkelt sätt att göra skillnad i andra människors liv, säger Anna Hakami, informationsansvarig på Emmaus Stockholm.

Organisationen stödjer bland annat de västsahariska flyktingarna med mat och utbildning. Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperas av grannlandet Marocko.

En tumregel när du skänker kläder och prylar är att de ska vara hela och rena och därmed tåla att återanvändas.

– Skänker du kläder till oss eller handlar i våra butiker bidrar du till att hjälpa människor på flykt, i Sverige och i Västsahara. De saker du skänker får på så sätt en större betydelse för omvärlden, säger Anna Hakami.