Faktaruta:

 

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11.000 medlemmar. BRO är engagerade i frågor kring bröstcancerbehandling, vård, rehabilitering och ärftlighet. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer! www.bro.se

Bröstcancerfonden startades 2001. Via Bröstcancerfonden samlar BRO in pengar som går till viktig patientnära bröstcancerforskning och påverkansarbete med målet att förbättra bröstcancerbehandlades situation. Men också till kunskapsspridning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående. 

Därför delar Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, varje år ut priserna BROs Utmärkelse och Årets Bröstsjuksköterska.

– Vården skulle inte se ut som den gör idag om det inte fanns eldsjälar som överläkare Lena Myrskog och bröstsjuksköterska Kala Hatti Önnerfält, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO.

Kala prisas för sitt ovärderliga arbete med bröstcancerpatienter

– Denna utmärkelse är ett kvitto på att mitt arbete verkligen betyder något för mina patienter, säger Årets Bröstsjuksköterska, Kala Hatti Önnerfält.

Syftet med Årets Bröstsjuksköterska, som i år delas ut för tionde gången, är att lyfta fram och premiera bröstsjuksköterskors viktiga arbete och den betydelse det har för kvinnor som genomgår en bröstcancerbehandling.

 

Sköterska som gör skillnad

 

Kala Hatti Önnerfält – nominerad av patienter och medlemmar – får utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska 2017 eftersom hon ”är en bröstsjuksköterska som gör skillnad och går utöver den yrkesmässiga rollen. Med patienten i fokus är hon den klippa man som patient vill hålla i handen under hela vårdprocessen.” Att Kala även är engagerad i bröstsköterskenätverket och representerar Bröstsjuksköterskorna i Svenska Bröstcancergruppen, vägde tungt hos juryn.

Min strävan är att alltid ge varje individ bästa möjliga vård

– Min strävan är att alltid ge varje individ bästa möjliga vård utifrån deras unika förutsättningar. Som bröstsjuksköterska blir jag det stöd och den trygghet som dessa patienter så väl behöver, säger Kala Hatti Önnerfält.

– Inom bröstcancervården har vi varit lyckliga nog att ha haft bröstcancersjuksköterskor i vården mer än 25 år. Det är sjuksköterskor som är specialistutbildade inom bröstcancervård och de är ”livlinan” under hela behandlingsperioden. Kala Hatti Önnerfält är en synnerligen värdig representant för bröstsjuksköterskorna i Sverige, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO.

 

Uppsats blev viktigt verktyg

 

Kala Hatti Önnerfält har även skrivit en magisteruppsats tillsammans med Alexandra Rönnängsgård om fenomenet ”Chemobrain”, som studerar de följdeffekter som behandling med cellgifter kan innebära. Många patienter kan drabbas av kognitiva problem efter en cellgiftsbehandling, vilket kan påverka livet på många olika plan, både i yrkessituationer och privat. Uppsatsen har blivit ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet för både henne själv och hela kliniken, där dessa frågor uppmärksammas och patienternas behov synliggörs på ett nytt sätt.

Lena uppmärksammas för sitt outtröttliga arbete och sin stora yrkesskicklighet.

Jag är glad, stolt och lite rörd

– Jag är glad, stolt och lite rörd, säger Lena Myrskog. Det kan inte finnas något finare än att få ett erkännande från patienternas egen organisation.

Lena Myrskog får BRO:s Utmärkelse 2017 för ”sitt systematiska arbete med de bröstcancersjuka kvinnornas bästa för ögonen – och för att hon alltid finns tillgänglig för sina patienter”. I motiveringen betonas också hennes skicklighet som bröstkirurg.

 

Kala Hatti Önnerfält. Foto: Aline Lessner

Årets Bröstsjuksköterska, Kala Hatti Önnerfält, tog emot priset på distans från sin hemort Väpplinge. Foto: Aline Lessner
 

"Tänkte att vi måste få fart"

 

När Lena Myrskog, ursprungligen från norra Skåne, kom till Centrallasarettet i Växjö för tio år sedan möttes hon av långa operationsköer, framförallt för bröstrekonstruktioner och för bröstcancersjuka kvinnor som behövde ytterligare ingrepp.

Vi arbetade kvällar och helger och efter ett halvår hade vi fått ordning på köerna.

– Jag tänkte att vi måste få fart på verksamheten och ordnade extra kapacitet från sjukhuset i Ljungby, berättar hon. Vi arbetade kvällar och helger och efter ett halvår hade vi fått ordning på köerna. Sedan dess har vi ett system där en kvinna med nyupptäckt bröstcancer direkt får en tid för operation som hon behöver vänta högst en vecka på.

Förändringen har betytt oerhört mycket för de bröstcancerdrabbade kvinnorna i Region Kronoberg och ökat både trygghet och kontinuitet. Lena Myrskog arbetar efter mottot: ”Hur skulle jag själv vilja att det fungerade om det gällde mig, min syster eller min mamma?”

– Det viktiga är att tänka sig in i varje enskild patients situation, säger hon. Det finns alltid något man kan göra för att underlätta dessa kvinnors redan pressade situation.

 

Värdefullt samarbete

 

Lena Myrskog har också ett nära och för båda parter värdefullt samarbete med Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län. Det gäller både synpunkter på planerade förändringar och praktiska saker som att samarbeta kring kurser i make up för kvinnor som förlorar hår och ögonbryn efter cytostatikabehandling.

Lena gör alltid det där lilla extra för sina patienter.

– Lena Myrskog är en mycket värdig mottagare av BRO:s Utmärkelse 2017, säger BROs ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström. Lena gör alltid det där lilla extra för sina patienter. Utöver att vara en skicklig och omtyckt bröstkirurg är hon också en uppskattad föreläsare och har en lång rad viktiga uppdrag i det strategiska arbetet med att ytterligare förbättra och effektivisera cancervården.