Lena Hallengren är socialdemokrat och riksdagsledamot, och ordförande i utbildningsutskottet. Tidigare har hon suttit i socialutskottet.

– Perspektivet från Stiftelsen Choice är ett nytt sätt att belysa problemen med alkohol och narkotika, påpekar Lena.

I rummet samlas läkarstudenter, journalister, sponsorer, politiker och företrädare från Stiftelsen Choice. vd:n Robert Åkesson inleder med att berätta hur initiativet Choice kom till och att stiftelsen utbildat nära 250 läkarstudenter i deras tredelade utbildningsprogram, TUTCH.

Robert Åkesson berättar att de numera även besöker högstadieelever, inte enbart gymnasieelever. Nästa utmaning blir att hålla utbildningsprogrammet för nyanlända, en alltmer växande grupp i Sverige. Han poängterar även hur psykisk ohälsa påverkas av ANT – som står för alkohol, narkotika och tobak.

Det roligaste med Choice är att man faktiskt hjälper folk

David Yang läser på läkarlinjen och har hållit utbildningar åt Choice sporadiskt sedan några år tillbaka.

– Det roligaste med Choice är att man faktiskt hjälper folk. Att få komma ut och göra något konkret är kul. Jag är ganska nära min gymnasietid och minns hur mycket frågor man kunde ha som tonåring. Den osäkerheten. Vi vill ju inte predika utan undervisa.

Att det är just unga som håller i dessa utbildningsprogram är något som även poängteras av läraren Olle Brick. Han arbetar på Viktor Rydbergs gymnasium och förklarar:

– Våra elever kan relatera till de här läkarstudenterna. Det är viktigt att det är unga vuxna som kommer och kan svara på frågor. Det tas in mer än om jag skulle ställa mig och förklara samma saker. De här läkarstudenterna signalerar allvaret, vilket engagerar eleverna som vill göra förändringar för sig själva.

Han säger vidare att han tycker Choice är väldigt sympatiskt just för att de utbildar och inte kommer med pekpinnar. En fantastisk ”produkt” som numera finns i läroplanen på skolan.

Gun-Lis Roos, ordförande för paraplyorganisationen Stockholms Läns Nykterhetsförbund, håller med Olle Brick och säger att hon är väldigt tacksam för samarbetet med Choice. För det är ett viktigt arbete!

På Viktor Rydbergs Gymnasium

Stiftelsen Choice är på besök på Viktor Rydbergs gymnasium vid Odenplan. Choice har besökt skolan ett flertal gånger under de senaste fem åren – ett samarbete som både lärarna och Choice uppskattar väldigt mycket.

– De unga föreläsarna kan ge ett annat perspektiv – de är inte bedömare som vi lärare, de bara informerar. Jag tror att i framtiden kommer eleverna ändå tänka efter innan de gör vissa val, säger Johanna Da Luz, lärare i kemi och biologi.

Föreläsarna visar bilder, förklarar och besvarar vant elevernas frågor som dyker upp. Några elever sitter och antecknar under föreläsningen. Alla skrattar när föreläsarna berättar anekdoter ur sina liv kopplade till undervisningsmaterialet. Dagens föreläsning är på ungefär 90 minuter, och efter att ha förklarat kaffets beroendeframkallande egenskaper är det en kort paus.

Det är verklighetskopplat och jag kan relatera till vad de säger

– Jag tycker att det har varit jätteintressant, de tar upp relevanta saker som vi kan ta till oss. Det är anpassat till oss ungdomar och det kommer upp saker man kan reflektera kring, säger Gabriella, tredjeårselev på naturprogrammet med musikinriktning. Hon fortsätter:

– Jag kanske inte borde dricka så mycket kaffe… Och jag har alltid varit emot rökning men på senaste har folk pratat om kicken man får och jag har velat prova. Men efter föreläsningen så känner jag att jag inte alls vill testa, jag har tappat suget nu.

Leonard som läser sista året på natur-natur håller med om relevansen.

– Det är verklighetskopplat och jag kan relatera till vad de säger. Det är på detaljnivå, saker jag haft ett hum om men som föreläsningen befäster. På våra vanliga lektioner är det också kul, men här får man djup och kan ställa frågor som föreläsarna läst på om! Jag kommer inte ta droger och kommer inte heller dricka.

Boka oss och öka kunskapen om ANT på din skola! Läs mer på www.stiftelsenchoice.se