Varför gör ni så här! Ser ni inte att jag är en gammal kvinna! skriker Grace och sliter i förtvivlan av sig sitt huckle för att visa sitt grånande hår när två soldater från en rebellgrupp börjar våldta henne.

Sprider skräck

Grace var som så många gånger förr, ute på fältet och arbetade, när två rebellsoldater plötsligt klev fram ur skogsbrynet. De började med att be henne om mat, när ännu en grupp soldater anslöt och de började våldta henne på de mest fruktansvärda sätt.

Kort därefter kom en annan rebellgrupp till byn och under en veckas tid spred de skräck genom att förstöra, våldta och döda alla män, kvinnor och barn som inte lyckades fly.

Vård och framtidshopp

På det PMU-finansierade Panzisjukhuset kan de drabbade få vård genom det så kallade SSV-projektet, Survivors of Sexual Violence, och när personalen på sjukhuset hörde om vad som hänt i Grace by skickade de en bil som hämtade de skadade till sjukhuset. Grace har nu genomgått flera operationer och håller sakta men säkert på att läka både fysiskt och psykiskt.

På www.pmu.se kan du läsa mer om arbetet på Panzisjukhuset.