En viktig åtgärd för att vända trenden är att fler landsting inkluderar psykoterapibehandling i vårdvalet. Men det krävs även ökad tillgänglighet till subventionerad vård och stöd.Anne

– S:t Lukas bildades 1939 utifrån övertygelsen om att man behöver se hela människan, såväl socialt som psykiskt och fysiskt, när man erbjuder hjälp och stöd. Det är ett förhållningssätt som idag är mer aktuellt än någonsin, säger Anne Marie Brodén, förbundsordförande i S:t Lukas, en idéburen organisation med ett fyrtiotal professionella mottagningar för psykoterapi, samtalsstöd, handledning, chefsstöd och organisationsutveckling.

Genom att ge fler unga tillgång till psykoterapibehandling och mindfulness kan den psykiska ohälsan bland unga förebyggas och minska. I dagsläget erbjuder ett fåtal landsting psykoterapi inom vårdvalets ram vilket behöver förändras.

– Att minska ungdomars ohälsa krävs mer av samtal, stöd och mindfulnessträning med stöd av samhället. Det behövs även utrymme för det goda samtalet och terapeutiska behandlingar för att fler unga ska må bra, säger Anne Marie Brodén.