Efter några år som öronläkare under utbildning bytte Petra Peterson inriktning till plastikkirurgi. Skiftet berodde till stor del på att hon ville arbeta mer med ansiktsmissbildningen läpp-, käk- och gomspalt (LKG), samt andra typer av rekonstruktiv plastikkirurgi.

Problemet i de här fattiga länderna är att det finns extremt få kirurger

LKG drabbar ett av 500 barn. I Sverige föds ungefär 200 barn varje år med missbildningen, och i regel kan en eller flera operationer enkelt genomföras inom de första levnadsåren. Men i stora delar av världen finns inte den möjligheten. Därför grundades Operation Smile för 33 år sedan, och i Sverige finns organisationen sedan 2010. Petra Peterson är volontär, och har hittills varit iväg på två operationsresor – till Rwanda och Madagaskar.

Under ett uppdrag, som i regel pågår i tio dagar på plats, hinner det internationellt ihopsatta teamet operera närmare 100 personer med LKG, såväl barn som vuxna.

− Jag utför operationer på 4-6 patienter varje dag, säger Petra Peterson. Problemet i de här fattiga länderna är att det finns extremt få kirurger. Och även om de skulle bli fler finns det sällan möjlighet att prioritera den här typen av missbildningar framför allvarligare åkommor och skador.

Utstötta familjer

Men LKG är i allra högsta grad allvarligt. Barn som drabbas riskerar – tillsammans med sina familjer – att bli utstötta, mobbade och betraktade som avvikande. Vissa flyr från sina byar eftersom de känner sig hotade.

− Det är extremt stigmatiserande, och ofta skuldbeläggs mödrarna. Problemet blir dessutom värre med åren – det ser otäckt ut och talet låter konstigt. Det kan vara svårt att äta eller vistas i sociala sammanhang. Många barn får inte gå i skolan och det blir omöjligt för familjerna att få dem bortgifta.

Jobbigt att säga nej

De första dagarna under uppdraget pågår en screeningprocess där man väljer ut vilka 100 personer som ska få sitt liv förändrat för all framtid. Och här ligger den absolut svåraste delen av jobbet, menar Petra Peterson.

Gomspalt kan vara farligt att operera på barn som är alltför små

− Det är förstås fruktansvärt att behöva säga nej till en familj som sålt sin enda ko och rest i flera dagar, men vi måste sätta säkerheten först. Gomspalt kan vara farligt att operera på barn som är alltför små. Även äldre kan ha svårt att komma med eftersom vi prioriterar barn. Det är hemskt att behöva säga till en kvinna på 30 år att hon inte får operationen. Det kanske är hennes enda chans.

Vad har varit viktigast för dig i arbetet med Operation Smile?

− Jag har fått flera vänner för livet och många bra professionella kontakter, samtidigt som jag kunnat ändra en del rutiner inom vår organisation hemma som förbättrat patientvården. Framför allt är det dock för mig ett väldigt effektivt sätt att få perspektiv på vardagen. Inga barn och vuxna i världen ska behöva vara utstötta och illa behandlade för hur de ser ut, äter och talar, speciellt inte när en entimmes operation kan motverka detta. Jag tycker att det är min skyldighet att försöka förändra det jag kan.