Kompassrosen


Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Hannah Stanton flyttade från Tyskland till Sverige som 16-åring. Ändå är det inte mycket i hennes skånska dialekt som avslöjar den för oss utländska uppväxten. Idag arbetar hon som kommunikatör på Lunds kommun samt att hon engagerar sig ideellt i ungdomsfrågor.

– Det tas en hel del goda initiativ, vi kan peka ut problemen. Men vi pratar mer om dem än hur vi ska göra för att lösa dem. Vi är så rädda för att misslyckas, och där ligger problemet tror jag. Vi måste vara modigare för att kunna göra en förändring som gör skillnad, säger Hannah.

Hannah har tagit flera viktiga initiativ som rör ungdomar. Inte minst arbetar hon hårt med att uppmärksamma och minska våldet mot flickor i samhället. Att hon lätt går från ord till handling var en av anledningarna till att hon mottog Kompassrosen av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Tack vare stipendiet kan jag vidareutbilda mig


– Tack vare stipendiet kan jag vidareutbilda mig inom internationella relationer, där min tidigare kunskap kommer från mer praktiskt arbete som Scouternas FN-delegat. Det andra är att jag funderar på gå en intensivkurs i arabiska. Det viktiga är att fortsätta kunna göra skillnad.

Hannah beskrivs som en eldsjäl i flyktingmottagandet i hemstaden Malmö. Hon är en förebild som glöder, sprudlar och debatterar enligt omgivningen. Just det här avgjorde att Hannah var den som fick stipendiet.


– Vi ska se människors lika värde, och inte göra skillnad på folk och folk. Alla måste kunna växa upp och nå sin fulla potential. Här kan vi alla spela en stor roll med tanke på det som händer i världen. Vi måste hjälpa till så att alla barn och ungdomar blir starka individer som tror på sig själva.

Stiftelsen Ungt Ledarskap

Stiftelsen har funnits i tio år, och startades i samband med H.M. Konungens 60-års dag, med syftet att visa på ett ungt värdebaserat ledarskap. Stiftelsens verksamhet tar sin grund i värderingarna mod, omtanke och handlingskraft som i sin tur är en är en spegling av scoutrörelsens värderingar.

– Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet står på tre ben. Vi delar ut stipendier till unga ledare som gjort någonting utöver det vanliga, vi anordnar seminarium där vi skapar möten och diskuterar vikten av ett värdebaserat ledarskap och vi är med och bidrar till Scouternas ledarskapsutbildningar, berättar Rebecca Sundberg, verksamhetsledare vid Stiftelsen Ungt Ledarskap.

De ger mig tilltro till det ledarskap som behövs för att ta sig an dagens utmaningar

I vår delade Stiftelsen Ungt Ledarskap ut stipendier till tre unga ledare. Hittills har 3000 ungdomar uppmärksammats, 30 ungdomar fått stipendier och över 800 unga har gått Scouternas utbildning i Värdebaserat ledarskap.

– Jag är oerhört stolt över våra 30 Kompassrosstipendiater. De ger mig tilltro till det ledarskap som behövs för att ta sig an dagens utmaningar och kan leda Sverige in i framtiden. Ett värderingsstyrt ledarskap är en grundförutsättning för att lyckas med det, säger Rebecca Sundberg.