Faktum är att givartrenden visar att vi ger mer. Vi har därför sammanställt insamlingsstatistiken för organisationer med 90-konto. Mängden insamlat kapital har nästintill fördubblats på en tioårsperiod. Nedanstående siffror visar den totala intäkten, (inkl. finansnetto), mellan åren 2007-2016 (mkr).

Statistik. Skapad av: Redaktionen. Källa: www.insamlingskontroll.se

Källa: www.insamlingskontroll.se