Hans engagemang får utlopp på Huddinge Basket, vars lag rymmer inte mindre än åttio olika nationaliteter.Sam

– När jag själv var aktiv basketspelare var jag så fokuserad på våra matchresultat att jag inte riktigt fick upp ögonen för basketens unika möjlighet att bidra till framgångsrik integration. När jag istället övergick till att bli tränare upptäckte jag basketens inneboende kraft och förmåga att förena människor i en gemensam passion, oavsett nationalitet, säger Jonas Morin.

Basket är en av världens största sporter, vilket innebär att basketens spelregler kan betraktas som universella, de är lika självklara för en spelare från Syrien eller Afghanistan som för en svensk. Basketens förmåga att intressera och engagera ungdomar från världens alla hörn är något Jonas Morin verkligen tillvaratar i egenskap av tränare.

– Basketen är utan tvekan ett betydelsefullt verktyg för integration. Jag märker även att mitt starka engagemang för basketen som enande kraft smittar av sig på andra baskettränare och förhoppningsvis även på tränare inom andra idrotter. I slutänden är ju inte eventuella medaljer eller vunna matcher viktigast för oss. Sammanhållningen och känslan av att åstadkomma något tillsammans är viktigare, säger Jonas Morin.