Fakta

NBV är med sina 120 verksamma år det äldsta studieförbundet i Sverige. Förbundet är sprunget ur IOGT och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894. NBV är religiöst och partipolitiskt obundet och verkar i hela landet bestående av 20 medlemsorganisationer. Årligen genomförs 1,6 miljoner studietimmar. Verksamheten finansieras av stats-, landstings- och kommunbidrag. Folkbildningsrådet utvärderar och granskar studieförbundens verksamhet.

På 80-talet kom det en stor flyktingvåg från Bosnien och Hercegovina till Sverige. Många hittade till Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV, som idag har fyra medlemsorganisationer med rötter i ovanstående länder. Det innebär en förstärkning av cirka 40 000 medlemmar. 

Tillsammans med de bosniska grupperna har vi gjort en lång bildningsresa som sträcker sig över decennier. Det har varit berikande för alla inblandade. Folkbildningen har gett dem verktyg att lättare komma in i och vara med och påverka det svenska samhället, säger Åke Marcusson, förbundsrektor, som ser fram emot att NBV fortsätter skapa en skyddsvall för flyktingar.

Idag är 15 procent av svenska folket utlandsfödd. Av alla cirkelledare inom alla tio studieförbunden är 18 procent födda utanför Sverige och inom NBV är det 36 procent. 
Det är viktigt att flyktingarna möts av ett varmt hjärta och känner sig välkomna. Vi kan stötta och ge svenskundervisning och kunskaper om det svenska samhället, men också med mycket annat som studiecirklarna erbjuder som tillexempel föreningskunskap och musik.

Ny folkbildningsproposition

En ny folkbildningsproposition antogs av riksdagen under våren 2015 som innebär en tillspetsad formulering om vilket syfte statsbidragen till folkbildningen har.

Verksamheten ska bidra till att stärka och utveckla demokratin

Det finns fyra grundpelare som styr deras arbete: Verksamheten ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, den ska bidra till en ökad mångfald och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Den ska bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och därmed utjämna utbildningsklyftorna. Slutligen ska den också bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Uppsökande verksamhet på asylboendet

Flyktingtillströmningen till Sverige är idag större än den någonsin varit tidigare. Staten har tilldelat anslag för att driva uppsökande verksamhet på asylboenden, vilket inte var möjligt tidigare.

Det är lätt att demokratifrågorna glöms bort i flyktingdebatten

 

I höstas rörde det sig om 39 000 asylsökande som lär sig svenska genom studieförbunden, en siffra som troligen kommer att öka framöver.  Det innebär att här kan de tio studieförbunden göra en insats. NBV visar med sin kampanj Kallt land-varmt hjärta vad arbetet med flyktingarna ska genomsyras av.

  Det är lätt att demokratifrågorna glöms bort i flyktingdebatten. Det primära när flyktingar anländer till ett nytt land är att skaffa mat och tak över huvudet. Sedan kommer behovet att sluta sig samman i etniska grupper innan de kan ta in det nya samhället och börja sin väg mot integrering. NBV kan utgöra en plattform där människor med lika rätt och värde och varierande bakgrund kan mötas. Vi kan fungera som demokratins förespråkare, säger Åke Marcusson, som är medveten om de mörka krafterna i det dolda som de får arbeta mot.

Motverka rasism

På flera håll i landet finns NBV med i lokala antirasistiska initiativ. Flera av dessa har koppling till Tillsammansskapet ​som är en plattform med målet att stärka den lokala sammanhållningen och därmed motverka rasism. ​​Det pågår ett antal communityprojekt, Ett Vinslöv för alla, Halmstad för alla och Tillsammans för Uppsala. Projektet Att vara på riktigt syftar att stärka inflytande och delaktighet i arbetslivet för grupper som riskerar att hamna utanför.

Ett mål är att starta en mångfaldskör

 

I Falun har ett mångfaldsprojekt Man Delar dragit igång. Det bygger på att samla människor från alla världens hörn runt musik, sång och dans i sann folkbildningsanda. Ett mål är att starta en mångfaldskör. Om konceptet fungerar väl ska de gå vidare till större städer i Dalarna. 

I Glava i Värmland öppnade byborna en Gränslös mötesplats när de fick ett asylboende på orten. Här pågår många aktiviteter. Gymnasister kommer regelbundet för att ha språkträning med de asylsökande och musikhögskolans elever kommer med olika instrument för att spela med ungdomar från förläggningen.