Sara Mohammad är grundare till Riksorganisation GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, och är sedan i våras utnämnd till hedersdoktor vid Linköpings Universitet.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet med hänvisning till familjens heder. Hedersrelaterat våld skiljer sig från annat våld i hemmet eftersom förövaren aldrig är ensam. Det bygger på kollektiv kontroll och bestraffning som utövas av hela klaner, alltså samma personer som också blir offer. Kvinnors sexualitet är central i hederskulturen, det är kvinnors kyskhet som bär männens heder.

- De här värderingarna finns och utövas runt om i Sverige idag, säger Sara Mohammad. 

Krävs förändring för att nå rättvisa

För att komma åt problematiken behövs mer kunskap, samverkan mellan myndigheter och en kartläggning av bristerna i systemet. Hon menar också att hedersbrott behöver egen rubricering i brottsbalken för att kunna ge rättvisare domar.

Ofta utnyttjas yngre släktingar som får lägre straff.

- Det är svårt att döma ”de verkliga” förövarna eftersom hela familjen är del i brottet. Ofta utnyttjas yngre släktingar som får lägre straff för att utföra våldsdåd, säger hon. 

Arbetar för kvinnors rättigheter

Sara Mohammad har i sitt arbete mot hedersvåld och -förtryck kallats rasist och islamofob. Hon menar att det är islamistisk propaganda och att hon arbetar för kvinnors rättigheter utifrån demokratiska värderingar.

I rädsla för att kallas rasist låter man extremisterna sätta agendan.

- Det är skillnad på muslimer och islamister, man ska aldrig blanda ihop dem. Jag tycker att det är absurt att svenska staten ger bidrag både till organisationer som arbetar mot religösa förtryck och till islamistiska föreningar. I rädsla för att kallas rasist låter man extremisterna sätta agendan, förklarar hon. 

Hon menar att man borde ha gjort anpassningar i samhället redan för 30 år sedan. Integrationspolitiken skulle ha byggts utifrån sekulära och demokratiska värderingar inte utifrån identitetspolitiken.

- Religionsfrihet betyder också rätten till att slippa religionen. Idag ger vi islamister existensberättigande på kvinnors rättigheters bekostnad, säger Sara Mohammad.