Även om vissa kostnader måste betalas av varje månad, är det vi själva som väljer vad vi gör med våra pengar. Ingen tvingar oss, eller bestämmer åt oss, vad vi ska spendera dem på. Valet är vårt, oavsett om det då blir resor, handväskor eller att skänka till viktiga ändamål – eller kanske alltihop.

Gåvogivandet ökar i Sverige – igen. FRII:s medlemmar, som är allt från Unicef, Barncancerfonden och Rädda Barnen till Tjejzonen, Mattecentrum och Teskedsorden, har under 2016 samlat in drygt 8,7 miljarder kronor från privatpersoner, företag och organisationer. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2015.

Och visst är det fantastiskt att vi svenskar visar vårt engagemang för omvärlden genom att skänka pengar och ge gåvor. Samtidigt lade vi 3,5 gånger mer pengar på glass och godis än på gåvogivande år 2015! Så det är klart, i relation till vad vi lägger på sötsaker, borde vi ju kunna skänka mer pengar.

Många har råd att skänka mer

Alla har förstås inte heller råd att skänka bort pengar. En del lever på marginalen varje dag, året om, där även en glass blir lyxkonsumtion. Men många av oss har råd att både ge en gåva och köpa det mesta av vad vi både behöver och vill ha. 

I slutet av maj presenterade FRII, i samarbete med PwC, rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället?”. Där uppger knappt 6 av 10 att de har skänkt pengar till en ideell organisation de senaste sex månaderna, och närmare hälften gör det regelbundet varje månad. Den uppskattade genomsnittliga gåvan är 100 kronor i månaden.

Så varför är just din gåva viktig? Och varför är det viktigt att vi är fler som ger?

Här engagerar vi oss för att vi vill och har lust – inte för att vi måste.

I grund och botten handlar det om vårt demokratiska samhälle. Ett civilsamhälle med fristående ideella organisationer är en förutsättning för föreningsfrihet, demokrati och fri debatt. Civilsamhället är en plattform för människor att engagera sig, ta ställning och göra en insats. Det utgörs av människor – dig och mig – som samlas för att vi brinner för samma saker, eller för att vi vill göra skillnad. Här engagerar vi oss för att vi vill och har lust – inte för att vi måste.

Nya former av engagemang

Spargris och myntIdrottsklubbar, spelföreningar och ungdomsorganisationer av olika slag engagerar tusentals barn och ungdomar och ger dem en meningsfull fritid. Politiska organisationer, pensionärsföreningar, studiecirklar och bostadsrättsföreningar är andra exempel där människor i alla åldrar ger av sin tid och sitt engagemang. Man ger läxhjälp, pärlar armband, är scouter, spelar fotboll och öppnar sina hem för ensamkommande flyktingbarn. Nya former av engagemang utvecklas också snabbt, som exempelvis olika nätverk via sociala medier eller med kompisar och kollegor.

Civilsamhället lever, sprudlar och agerar 365 dagar om året. De ideella organisationerna ska ha modet att sticka ut hakan när det behövs, lika väl som att göra det ingen annan gör. De ska kunna agera både i en krissituation och på lång sikt, utan vinstkrav eller oro för minskat väljarstöd. Men, vad man än vill göra, i vilken omfattning och på vilket sätt, så kostar det pengar. Därför krävs det resurser från olika håll, som t ex medlems- och deltagaravgifter, lotterier, ersättning från offentlig sektor. Och gåvor!

Att skänka pengar är också ett sätt att engagera sig och visa vad man står för.

Det handlar också om ditt personliga engagemang. Gåvogivandet från dig som privatperson spelar en viktig roll för att skapa delaktighet i samhället i stort. Att skänka pengar är också ett sätt att engagera sig och visa vad man står för. Och du kan stödja precis vad du själv vill. Ingen tvingar dig, eller bestämmer åt dig, vad just du ska skänka din gåva till.

Så, ett stort tack till dig som redan ger till en eller flera organisationer, verksamheter eller ändamål. Ditt engagemang är viktigt.

Och till dig som tvekar, lägg pengarna för ett par av sommarens glassar åt sidan och fundera på vad som är viktiga frågor för just dig. Sedan kan dina glasspengar vara med och förändra världen!

 

Charlotte Rydh
Generalsekreterare FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)

Foto: Unsplash