I den framtid jag arbetar för är det lika naturligt att ställa de här frågorna när du träffar en ny bekantskap på jobbet eller privat, som att vi idag frågar om namn, yrke, bostadsort eller intressen.

Du undrar kanske då varför du ska engagera dig frivilligt och gratis för någon annan när du har fullt upp med ditt eget? Eller varför ska du ge gåvor när du redan betalar skatt?

Ta aktiv del i samhället

Att göra insatser som volontär och ge gåvor är uttryck för ditt engagemang. Det är ditt sätt att ta ansvar för frågor och områden du tycker är viktiga och bidra till att vi tillsammans gör världen lite bättre varje dag. Det är ditt sätt att ta aktiv del i civilsamhället. När vi går samman och engagerar oss för någon annans intressen (t ex utsatta barn) eller vårt eget (t ex bostadsrättsförening), oberoende av det offentliga eller näringslivet, är vi en del av civilsamhället.

I genomsnitt arbetar vi ideellt 15 timmar i veckan

Ett samhälle utan intresse och engagemang för andra än sig själv blir ett kallt och kargt samhälle. Att vi engagerar oss för andra än vår omedelbara familj skapar en tillhörighet. Det hjälper oss att se det ömsesidiga beroende som finns människor emellan, globalt såväl som lokalt. Det är också viktigt för att tillsammans hitta lösningar på små och stora utmaningar.

Med 200 000 ideella organisationer i Sverige finns det stora möjligheter att få utlopp för ditt engagemang. Dessutom innebär civilsamhället utrymme att själv organisera sig på det sätt och kring den fråga som engagerar dig mest. Rapporten ”Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014” från Ersta Sköndal högskola visar på ett stabilt engagemang sedan 1992 där drygt hälften av Sveriges befolkning gör olika volontäruppdrag. I genomsnitt arbetar vi ideellt 15 timmar i veckan.

Hög potential

Det är ett fantastiskt bevis på vårt ideella engagemang i Sverige men visar också att det fortfarande finns utrymme att engagera fler. Hälften av oss har inte hittat tiden, området eller sättet att arbeta ideellt än. Vilken potential för ett ökat ideellt engagemang i Sverige! Och vilka möjligheter att fånga upp nya idéer, upptäcka nya lösningar och ta tillvara nya kompetenser.

Det är ett fantastiskt bevis på vårt ideella engagemang i Sverige

Men, att vara volontär passar inte alla och inte vid alla tidpunkter i livet. Ett annat sätt att engagera sig är att ge gåvor och donationer till det du tycker är viktigt. Drygt 63 % av Sveriges befolkning ger gåvor och många ger till mer än en organisation visar FRIIs branschrapport. Totalt gav allmänheten 7,1 miljarder kronor under 2015 till organisationer med 90-konton enligt Svensk insamlingskontroll, en ökning med 15,8% jämfört med 2014.

När du ger en gåva bidrar du förstås direkt till att göra en verksamhet, ett projekt eller en insats möjlig som du tycker är viktig. Gåvor och donationer ger frihet och självständighet för organisationer att utföra sitt arbete utifrån den idé eller metod som de tror kan bidra till förändring.

Viktigt fokus

Hur vet du att din volontärinsats eller gåva verkligen gör nytta? Minsta möjliga kostnad för administration säger inte något om vilken nytta en gåva eller volontärinsats gör. Eller hur effektiv organisationen egentligen är. Bra metoder för att mäta nytta eller effekt är därför ett viktigt fokus både för enskilda organisationer och en branschorganisation som FRII. Det är en förutsättning för att du ska känna dig trygg att din insats, som givare eller volontär, gör nytta.

Ditt engagemang har betydelse!

Vi står idag inför enorma utmaningar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är så många olika områden som måste hanteras för att vi tillsammans ska klara av att lösa alla de här utmaningarna. Som tur är tycker vi att olika saker är viktiga, för nu behövs engagemang för allt från miljö till migration, från forskning till djurskydd. Och ditt engagemang har betydelse!

Vilken organisation är du volontär för? Vilka verksamheter ger du en gåva till? Vad engagerar dig?

Med den här kampanjen som inspiration hoppas jag att du kan hitta dina svar på de här frågorna.

Charlotte Rydh
Generalsekreterare
FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)