IM-priset, som delas ut varje år vid IMs årsmöte, instiftades för att lyfta unga människors engagemang för en medmänskligare värld.

– Britta Holmström var själv 27 år när hon startade IM och i hennes anda uppmärksammas individens kraft att agera. Alla kan göra skillnad!, säger IMs generalsekreterare Ann Svensén.Em

Priset består av 20 000 kronor och en resa till någon av IM:s verksamheter utomlands. 

IM arbetar idag inom tre områden: bistånd, integration och rättvis handel, fair trade. Organisationen är rättighetsbaserad och alla insatser bygger på samarbete med de människor som berörs.

– Vi stödjer bland annat organisationer som ser till att barn får gå i skolan och som jobbar med kvinnors rättigheter och möjlighet att jobba och tjäna egna pengar, säger Ann Svensén.

IM arbetar i tretton länder runt om i världen. I Sverige handlar arbetet om integration. Lokalkontor och lokalföreningar organiserar möten mellan nya och etablerade svenskar på flera orter i Sverige.

– Vi vill öka människors möjlighet att inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Våra volontärer finns i nästan hela Sverige och alla är välkomna att engagera sig, säger Svensén.

Förutom språkfika, där människor kan mötas över en kaffe, ordnar IM läxhjälp, besök på asylboenden, fritidssysselsättning för unga som guidas in i föreningslivet och speciella grupper där barn kan bearbeta sin flykt och reflektera över sitt nya hemland tillsammans.

– Gemensamt för våra mötesplatser är att alla deltagare, vare sig de är nya eller etablerade i Sverige har stort inflytande över aktiviteterna. Att göra saker tillsammans skapar ömsesidiga möten som alla har nytta av, säger Ann Svensén.

Fakta

IM är en svensk medlemsbaserad biståndsorganisation som grundades 1938 med uppdraget att bekämpa fattigdom och utanförskap. IM arbetar för att stärka och ge människor handlingskraft att själva förbättra sina liv och bidra till samhällsförbättring. IM är sedan 2015 ramorganisation till Sida.

Fakta om IM-priset
IM-priset till Britta Holmströms minne delas ut sedan 1988. Nomineringen är öppen och en jury utser vinnaren bland de nomineringar som kommit in. Syftet med priset är att uppmärksamma engagemang och medmänsklighet.
Pristagare:
2016: Dona Hariri, jurist
2015: Siavosh Derakhti, grundare Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet
2014: Özz Nüjen, komiker och opinionsbildare
2013: Foujan Rouzbeh
2012: Maria Moraes, Unga Kris
2011: Sara Kjellqvist
2010: Nikoo Bazsefidpay, grundare av Tandläkare utan Gränser
2009: Peter Kelly, grundare av Kakbank
2008: Nabila Abdul Fattah
2007: Carina Carlström, frilansjournalist