Kanchan är 50 år och bor en liten by i nordöstra Indien. Hon volontärarbetar som hälsoarbetare och har fått grundläggande utbildning i hälsa och vård. Eftersom Kanchans by ligger tre timmar från närmaste klinik och fem timmar från ett större och bättre utrustat sjukhus behövs personer i byn som kan bistå under graviditeter.

Kanchan informerar gravida kvinnor och deras familjer om vikten av hälsoundersökningar, hiv-tester, näring, hygien, hälsosam livstil och att föda säkert på kliniker. På så sätt blir hon och de andra frivilliga hälsoarbetarna en brygga mellan Indiens hälsomyndigheter och befolkningen.

Lokala eldsjälar

Utan volontärer hade det varit svårt att få ut den livsviktiga informationen.

Genom att utbilda personal och utrusta hälsokliniker i de delar av världen där mödra- och spädbarnsdödligheten är hög arbetar Plan International för att uppnå de globala FN-målen. Utan volontärer hade det varit svårt att få ut den livsviktiga informationen till svårtillgängliga byar. Med hjälp av lokala eldsjälar som Kanchan når man inte bara fler utan man bygger också förtroende i byarna. På så sätt har man lyckats förbättra situationen för gravida kvinnor och små barn även där myndigheter inte hade tillgång tidigare. De flesta kvinnorna testar sig för hiv, föder på sjukhus med hjälp av medicinsk personal, barnen vaccineras rutinmässigt och familjerna får information om hälsosam mat och god hygien.

– Ord kan inte beskriva den glädje jag känner när jag går genom byn och hälsas med stora varma leenden, säger Kanchan.

Faktaruta - Globala mål för hållbar utveckling