Ungdomarna Moe och Emelie berättar att de i projektet SWAT städar och ser efter sitt bostadsområde. De hjälper även till att ta bort klotter och är delaktiga i arrangerandet av till exempel gårdsfester, Järfällafestivalen, LAN-aktiviteter och fotbollsturneringar i kommunen. De får också lära sig om demokratifrågor och hur man driver föreningsverksamhet. I utbyte mot sitt ideella arbete får de vara med på roliga läger och göra andra aktiviteter som de själva bestämmer.

Ungdomarna är vana vid att vuxenvärlden gör dem besvikna

Projektet är en del av Boutveckling, ett samarbete mellan Järfällahus och Hyresgästföreningen Järfälla. Det drivs av eldsjälarna Ali Al-Djaber (Järfällahus), eller ”pappa Ali” som ungdomarna kallar honom, och nyanställda Aiya Mohsen (Hyresgästföreningen). Till en början skulle projektet bara se till så att klottret i området försvann – idag har det växt till något mycket större.

– Från början fanns ingen tillit från ungdomarna, säger Ali.

– Ungdomarna är vana vid att vuxenvärlden gör dem besvikna. Många av de projekt som skapas är riktade insatser åt ungdomarna, där de vuxna sätter spelreglerna och säger hur de ska bete sig.

Ali vill istället att ungdomarna ska vara i fokus och att SWAT ska fånga deras engagemang i motsats till att skapa ett engagemang.

Våga göra annorlunda

I SWAT får ungdomarna möjlighet att ta ansvar för sin närmiljö, men de får också ett ekonomiskt ansvar att handskas med föreningens kassa. Ali säger att det är bättre att de lär sig och gör misstag idag, än senare. Han menar att ungdomarna förstår värdet av saker och ser prislappen genom att de får handskas med och får en insyn i vad det kostar att reparera skadegörelse eller ta bort klotter.

Vuxna vet inte vad vi ungdomar går för och vad vi är kapabla till att uträtta

Ungdomsambassadören Linnéa säger att projektet fått henne att känna engagemang och delaktighet i något som är större än henne själv. De har blivit en enda stor familj och SWAT bidrar till att de får möjlighet att lära känna människor från olika generationer och nationaliteter. Hon menar att ungdomarna tar ansvar, blir hörda och får hjälpa till. Projektet har även gjort att hon tar skolan på större allvar.

– Vuxna vet inte vad vi ungdomar går för och vad vi är kapabla till att uträtta. Vi kan göra mycket, bara vi får förtroendet, säger Linnéa.

Förtroendet har de fått av Ali, Järfällahus och Hyresgästföreningen i Järfälla och tillsammans har de byggt upp en kärlek till närområdet. Ungdomarna har även blivit förebilder för kommande generationer. 

Tid, tillit och mod   

Att bygga upp SWAT till vad det är idag har tagit tid. Och att det skulle få ta tid var för Ali en självklarhet eftersom tillit inte byggs upp över en dag. Han vill bygga starka individer och gemenskap mellan olika grupper.

Ali tror på att låta förändringen ske gradvis och att inte stirra sig blind på facit från början eller att piska fram ett resultat.

– Genom att vi ger ungdomarna ett kontaktnät och skapar relationer över generations- och nationalitetsgränserna så bygger vi broar för framtiden. De är ju ungdomarna som ska ta hand om Sverige, säger han stolt.

SWAT är framtiden

Genom initiativet som Järfällahus skapat, kommer samhället i längden att få ekonomiska fördelar – i minskade kostnader för sanering av klotter och skadegörelse. En annan sak som Ali poängterar är att det leder till sparade pengar på kriminalitet.

En dålig dag blir en bättre dag här

Många av de ungdomar som deltar i aktiviteterna hade lätt hamnat snett i livet om de inte kände att de hade familjetillhörigheten hos SWAT.

– En dålig dag blir en bättre dag här i vår stora familj på SWAT, säger Isabell, en av ungdomarna. I nästa andetag säger hon;

– SWAT kommer att finnas över hela världen till slut.

Karolina Bjällerstedt Mickos, informatör på Järfällahus, ser ungdomarnas engagemang som en stor tillgång för företaget.

– Att vinna ungdomarna är oerhört viktigt, det går inte att sätta ett pris på det. Ungdomarna brinner för sin hembygd och Järfällahus brinner för ungdomarna, säger hon.