Kristina Hagström Ilievska är ordförande och en av grundarna till den ideella organisationen From One To Another vars syfte är att genom ekonomiskt stöd och support möjliggöra utbildning för flickor i Kenya. Hon berättar om framgångsprojektet som idag har, genom stöd, stipendier och byggande av lokala kvinnocenter, över 800 kvinnor och 1200 flickor anslutna. 

På kort tid har små byar förvandlas till hållbara samhällen

– Vi utbildar kvinnorna i hälsa, företagande och språk vilket ger kvinnorna ett självförtroende att skapa förändring, säger Kristina. På kort tid har hon sett små byar förvandlas till hållbara samhällen med nya företag skapade på initiativ av kvinnorna. 

 

Framgångsreceptet

 

Gymnasiestudierna ger också flickorna självförtroende och mod att satsa på sig själva. Det är en viktig anledning till att vi har övergångstal på över 50 % till college och universitet. 

Nyckeln till denna framgång är stora visioner, tålamod och förtroende i dialogen mellan samarbetspartners och kollegor. 

– Saker och ting sker inte över en natt utan man måste med respekt bygga tillsammans med lokala partners, berättar hon. En ytterligare nyckel är passion och mod, ett grundbränsle för att orka hjälpa. 

 

Vilket är ditt bästa tips till de som vill göra skillnad?

 

– Gör det bara, utbrister Kristina. Hon avslutar med att tipsa om att skala ner om det känns övermäktigt, även små saker gör enorm skillnad.