Senaste åren har varit händelserika för Siavosh Derakhti. Han har vunnit flera prestigefyllda priser för att han grundat och driver organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Han har fått träffa världsledare som bland andra USA:s president Barack Obama och han har sommarpratat i P1. Förra året fick Siavosh Derakhti ta emot Individuell Människohjälps (IM) pris till Britta Holmströms minne. Priset har inte bara inneburit finansiellt stöd utan framför allt en möjlighet att få en ännu större förståelse för omvärlden och den fattigdom och problematik som finns. Efter utmärkelsen fick han följa med på en resa till Malawi för att se hur IM arbetar på plats.

– Jag fick på nära håll se de utmaningar som finns kring kvinnor och flickors rättigheter och vad utbildning kan göra för bekämpning av fattigdom, säger Siavosh Derakhti.

Resan blev en ögonöppnare för Siavosh som själv inte brydde sig om skolan. Utbildning öppnar dörrar och barnen han mötte på resan i Malawi törstade efter den. Nu vill han hjälpa projektet ekonomiskt och har blivit fadder genom IM.

– Jag kommer skänka en del av intäkterna jag får för mina föreläsningar till IM:s projektet i Malawi. De gör ett viktigt arbete, säger Siavosh Derakhti.

Forbes listade honom som en av de 30 mest inflytelserika unga i Europa. Han vill påverka internationella beslutsfattare så att frågor kring intergration, utanförskap och främlingsfientlighet får högre prioritet i världen. Genom samarbete kan man lösa problem men idag är många för stolta för att samarbeta, på alla nivåer i samhället, menar Siavosh Derakhti.

– Samarbeten måste ske lokalt mellan sociala entreprenörer och kommuner till exempel. Samtidigt måste världens regeringar och FN också lyfta frågorna på allvar, säger han.