Vi översköljs dagligen via media av information om naturkatastrofer, humanitära kriser och sjukdomar som fortsätter att skörda liv världen över.

Det finns många frågor som ligger oss extra varmt om hjärtat där vi vill lämna stöd till de organisationer som har erfarenhet och finns på plats för att hjälpa nödlidande både här hemma och i andra länder. Forskningen är ett annat område där givarnas bidrag har stor betydelse.  

Genom att skänka till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg

Uppmaningar att skänka pengar kommer numera även via Facebook och undersökningar visar att människor är allt mer benägna att lyssna på rekommendationer från personer i sociala medier. Det är viktigt att som givare då vara uppmärksam och ta reda på vem som ligger bakom insamlingen. Genom att skänka till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel går till rätt ändamål.

 

Trygghet i att gåvan når fram

 

En fråga jag ofta får från allmänheten är hur man som givare kan veta att den organisationen man skänker till verkligen använder pengarna till det ändamål som de samlats in för. Svensk Insamlingskontroll arbetar för att den som ger en gåva ska kunna känna sig trygg och veta att gåvan når fram. Vi är en ideell förening med Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco som huvudmän. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro- och Bankgirokonto som kontrolleras av oss. Vi kontrollerar hela organisationens verksamhet och ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som innebär att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel

Allt mer skänks numera via Swish där organisationer med 90-konto har sitt 90-nummer som Swish-nummer. Man kan också skänka pengar via SMS. Det är endast 90-kontoinnehavare som får ha SMS välgörenhetsnummer 72900-72999.

 

Glädjande statistik över givande

 

De formella kraven för att beviljas 90-konto är höga. Det ska vara en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund som bedriver insamling bland allmänheten till ett allmännyttigt ändamål. Vi kontrollerar att personerna som sitter i styrelsen för organisationerna är lämpliga och inte har betalningsanmärkningar. Organisationen ska ha en auktoriserad revisor. Vi granskar årligen organisationernas ekonomiska redovisning och kontrollerar att de uppfyller våra krav att minst 75 % av intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 % får gå till insamlings- och administrationskostnader. Vi hjälper givarna genom att på vår hemsida publicera information om hur pengarna använts.

Glädjande nog visar vår statistik över givandet till 90-kontoorganisationer att insamlingen fortsatt att öka även under 2016 då allmänhetens givande uppgick till hela 7,3 miljarder kronor.