Unga mot Antisemitism och Främlingsfientlighet (UMAF) har sin utgångspunkt i Malmös problem med antisemitism. Siavosh Derakhti är själv muslim från Iran, och växte upp sida vid sida med en romsk och en judisk vän. Redan där fick han nyckeln till den solidaritetstanke och värnandet om alla människors lika värde som genomsyrar hans sociala entreprenörskap i dag.

Om inte du och dina kompisar förstår det här kommer vi att se ännu ett folkmord

2013 tilldelades han Raoul Wallenbergpriset, och kort därefter fick han träffa president Barack Obama under ett statsbesök i Sverige. Efter en stökig uppväxt blev uppmärksamheten en sorts revansch för Siavosh, som efter otaliga utmärkelser i somras även fick äran att sommarprata i P1.

− Det var till stor del min pappa som öppnade mina ögon för hur världen ser ut. Han tog med mig på två resor till koncentrationsläger när jag var tonåring. ”Om inte du och dina kompisar förstår det här kommer vi att se ännu ett folkmord” sa han. Där föddes något hos mig.

HotbildSiavosh

Trots att han driver en ideell organisation som syftar till respekt och ökad förståelse, lever han med en upplevd hotbild.

− Det finns många som är arga på mig och menar att jag inte står upp för muslimer. Men om vi som muslimer kan stå upp för folk från andra religioner blir det samtidigt mindre risk för islamofobi.

Ett vanligt missförstånd om dagens rasism, menar Siavosh Derakhti, är att det fortfarande skulle handla om ”den vite mannen”.

− Rasism finns överallt, den har ingen färg eller etnicitet. Det handlar inte bara om SD – många invandrare röstar på dem. Ute i skolorna är det väldigt uppdelat i grupper och det finns en hierarki där som är svår att bryta. Där ligger den stora utmaningen.

Viktigt grupparbete

Just skolungdomar är målgruppen för Siavosh och UMAF. Arbetet börjar oftast med en skolföreläsning som utmynnar i diskussioner och seminarier. Därefter sätter UMAF ihop en grupp med 10-15 ungdomar från olika bakgrunder och samhällsskikt. Under 10 veckor träffas gruppen för att göra övningar och diskutera identitet och engagemang. Till sist är det dags för den där studieresan till Auschwitz som öppnade Siavoshs egna ögon. Om finansieringen för nästa år går i lås kommer man även köra studieresor till Srebrenica.

Många muslimer i dag känner oro på grund av terrorattackerna

− Vi har fem grupper varje år från Stockholm och Malmö. Det blir en riktigt stark gemenskap och många fortsätter jobba och engagera sig i de här frågorna efteråt. Det är häftigt att se. Kan vi få en enda av de här ungdomarna att ändra sin inställning är det värt allt arbete.

Siavosh vill gärna ta sitt arbete vidare utomlands, i första hand för att motverka islamofobi och antisemitism i Europa.

− I dag ser vi att judar, romer och muslimer inta har någon framtid i Europa. Många muslimer i dag känner oro på grund av terrorattackerna i Paris, att alla muslimer ska skuldbeläggas och dras över en kam. Det vill vi också motverka, avslutar han.