Det ska bli en definitiv vändpunkt enligt Else-Marie Törnberg, verksamhetschef på Suicidprevention i Väst, en ideell organisation som arbetar med att förebygga självmord.

– Vi måste tala mer öppet om problematiken, få bort stigmat. Många tror att genom att tala om suicid med personer i riskzonen ökar risken för att de genomför det. Men det är en myt, det är precis tvärtom. Genom att fråga och tala mer öppet om det kan man fånga upp tidiga tankar och initiera stödfunktioner i tid.

Det behövs mer kunskap för att ta bort tystnaden och stigmat kring suicid. Därför lanserade Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst i september 2016 informationskampanjen ”Steg för livet”. Kampanjen riktar sig till allmänheten och vill visa hur man kan hjälpa personer i riskzonen.

– Vi kommer nu lyfta den kampanjen igen genom olika aktiviteter kring jul. En höjdpunkt blir den nationella konferensen om suicidprevention den 12-13 september 2017.

Det är även viktigt att stödja närstående till de som tagit sitt liv, eftersom de kan hamna i riskzonen. Suicidprevention i Väst driver därför Navigare, ett psykosocialt stöd i det akuta skedet i samarbete med polisen. Att någon lyssnar på en kan vara en avgörande hjälp i sorgen.

Trots regeringens nollvision 2008 har inte antalet suicid minskat de senaste sexton åren. För att få till en nedåtgående trend behöver vi ändra våra attityder.

– Utöver att prata mer öppet om det behöver vi också börja se på suicid som en psykisk olyckshändelse, för olyckor går att förebygga, konstaterar Else-Marie Törnberg.

Else-Marie Törnberg anser att det krävs mer systematik i hur vi förebygger suicid, att bygga psykosociala system som fångar upp signaler tidigt. Men även att systematiskt göra det svårare, exempelvis göra platser som ofta används mer svårtillgängliga.

– Man vet att en person som bestämt sig ofta är så djupt fast i den egna planen att om det plötsligt uppstår hinder så orkar man inte hitta ett alternativt sätt.

Den nationella konferensen kommer därför ha en bred ansats, eftersom självmord är ett stort folkhälsoproblem och de bjuder in många yrkeskategorier, organisationer och myndigheter.

– Tillsammans kan vi göra mer och ta ett Steg för livet, avlutar hon.