Väl tillbaka i Sverige bär hon med sig berättelser om både förtvivlan och hopp, om systematiska övergrepp på en redan utsatt befolkning såväl som livsförvandlande insatser finansierade av givare i Sverige.

Det var till Bukavu (det är ingen provins, Bukavu är en stad) som Carina och hennes reskamrat, Magdalena Stenlund från biståndsorganisationen PMU, skulle resa. Syftet med resan var att besöka Panzisjukhuset, ett arbete som a capella-gruppen Dynamic Vocal, stöttat i flera års tid. 

Panzisjukhuset är känt på grund av den stora tillströmningen av patienter som utsatts för sexuellt våld. För dem är Panzisjukhuset en plats som ger nytt hopp och framtidstro.

Dynamic Vocals engagemang i Kongo lär knappast minska efter Carinas besök i landet. Att möta kvinnornas blickar och höra deras innerliga sång gav henne en ny förståelse och känsla för platser som trasats sönder av krig och konflikt, och en ny insikt om att varje siffra är ett liv.