Samtidigt anser 75 procent att företagens sociala ansvar inte tydliggörs tillräckligt.Anna

– Att jobba med socialt ansvar och tydligt kommunicera sitt arbete kan locka konsumenter för vilka företagens sociala ansvarstagande är viktigt. Det stärker företags varumärken, säger Anna Urombi på AddTruly.

Både konsumenter och lagstiftare ställer allt större krav på företagen i detta avseende. Från 1 december börjar nya hållbarhetsredovisningskrav gälla som ställer krav på hur företag redovisar sitt hållbarhetsarbete där socialt ansvar ju ingår.

De nya kraven sänder en signal till företag om att socialt ansvar inte enbart handlar om punktinsatser utan att det handlar om att följa upp och titta på resultat och effekter arbetet får.

– Företag som exempelvis donerar pengar till välgörenhet ska kunna få en återkoppling kring vilken skillnad pengarna gjort, vad de bidragit till rent konkret. Det bygger förtroende och trovärdighet på en helt annan nivå, säger Anna Urombi.