Cecilia GyllenhammarFörfattaren Cecilia Gyllenhammar är uppväxt i en bemedlad familj i överklassen. Hon är en av få svenska författare som skildrar överklassen inifrån. Själv har hon valt att gå sin egen väg och har försökt ställa sig utanför den sociala grupp hon föddes in i. Hon har alltid känt ett ansvar och en skyldighet att ge tillbaka eftersom hon haft turen att födas in i en ekonomiskt stabil situation. 

- Det är få som vill prata om pengar och vilket ansvar att ha pengar innebär i samhället. Förmögna måste stanna upp i sin girighet, vi måste ha en anständig fördelningspolitik, förklarar Cecilia Gyllenhammar.

Världen har hårdnat

Det finns olika sätt att ge tillbaka på, Cecilia Gyllenhammar har valt att engagera sig i samhällsfrågor. Efter senaste årens krig och politiska polarisering har världen hårdnat, menar hon. För att få kunskap om konflikter och migration gick hon kursen ”Asyl och migration i praktiken” vid Röda Korsets folkhögskola. Där får man lära sig om internationella konventioner, svensk asylprocess och migrationsprocessen. 

- Just nu är de svenska asyllagarna en skam. Det tar alldeles för lång tid innan man får besked kring uppehållstillstånd och människor hinner brytas ned i sin väntan. Dessutom är det fruktansvärt att vi ger tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta vilket dessutom gör att rätten till att få hit sin familj har begränsats. Det bryter mot barnkonventionen, säger hon.

Det är tydligt att Cecilia Gyllenhammar är oroad över det politiska läget i Sverige. Högerpopulismen får stort medialt utrymme och sätter på så vis den politiska agendan menar hon. Det krävs en attitydförändring i samhället och för det behövs kunskap och förståelse.

Människor behöver bli mer öppna och nyfikna.

- Jag är besviken på partierna i Sverige som inte kan stå emot de vindar som blåser från extremhögern. Människor behöver bli mer öppna och nyfikna på varandra. Vi behöver mötas och prata om vad vi varit med om, hur vi mår och vad vi drömmer om. Då kommer vi hitta gemensamma nämnare som förenar oss, säger hon.

Förenas i engagemanget

Ytorna för den typen av interaktion är svåra att hitta, de behöver bli fler. Eftersom Cecilia Gyllenhammar har sin utgångspunkt i sin konst och sitt författarskap är det där hon tänker att hon kan bidra bäst. Genom att starta workshops med berättandet i fokus skulle hon kunna hjälpa till att sprida berättelserna, både de om resan hit men också de om en vardag någon annan stans.

Varför plockar man inte upp människor som kommit hit och låter dem berätta?

- Jag förstår inte vad förlagen håller på med. Varför plockar man inte upp människor som kommit hit och låter dem berätta? Det skulle kunna bli viktiga tidsdokument för framtiden som dessutom förenar oss idag, säger hon.

Hon var länge i en uppmärksammad fejd med sin pappa, den före detta företagsledaren Pehr G Gyllenhammar, men de har idag försonats. Hon menar att hennes eget engagemang för samhället kommer ifrån honom.

- Det är klart att jag är engagerad på mitt eget sätt och gör mina egna val men det var pappa som visade mig att det var viktigt, säger hon.

Foto: Alexandra Ekström Madrid