Svante NylénIdeellt arbete ökar i Sverige över lag, det är många som vill göra gott och bidra. Svensk Insamlingskontrolls undersökningar visar också att bidragen till insamlingsorganisationer ökar. När man startar en ny ideell organisation är det viktigt att starta med att sätta den demokratiska processen i organisationen. Vem ska kunna vara medlem? Hur och av vem tas beslut? Sätt också ihop en styrelse som upprättar ändamålsenliga stadgar som följer kärnverksamheten och förklarar processerna. 

– De flesta som startar ideella organisationer brinner för jättefina idéer som ska bidra till samhället. För att projekten och organisationerna ska bli långlivade krävs att man har en bra start och gör rätt från början, säger Svante Nylén, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

Ordning och reda i organisationen

Om syftet med verksamheten är att samla in pengar är det extra viktigt att det blir rätt. Vill man till exempel starta ett 90-konto krävs ordning och reda i organisationen innan man beviljas ett konto. Drivs organisationen enligt en mall kommer det att bli mer tid och energi över till kärnverksamheten. De som ger bidrag eller sponsrar organisationen vill också ha garantier på att pengarna går till rätt ändamål och inte äts upp av administrationskostnader. Det blir därför enklare att samla in pengar.

Trots att det finns mallar och ramar klara för ideella organisationer utvecklas de hela tiden. Oavsett vilken typ av organisation man driver behöver man hitta ett sätt som fungerar långsiktigt.

Ramarna finns till för medlemmarna så att de vet att organisationen arbetar efter utsatta mål.

– Idag finns det till exempel flera nya organisationer som är uppbyggda som nätverk. De behöver också ha ramar och stadgar som tydliggör syftet och förklarar processer. Ramarna finns till för medlemmarna så att de vet att organisationen arbetar efter utsatta mål, säger Svante Nylén.

När den demokratiska processen är på plats kan man utifrån den fortlöpande ifrågasätta sina stadgar och ändra dem med tiden. En organisation ska göra som medlemmarna vill och fokusera på medlemsnytta. På stämman beslutas eventuella förändringar vilka styrelsen ska arbeta efter, verksamhetschefen arbetar sedan efter styrelsens direktiv. Om en organisation är uppbyggd på rätt sätt är det lättare att arbeta långsiktigt.

– Det är naturligtvis också viktigt att se till att ekonomin stämmer! Det är framförallt viktigt att ha koll på skatter och avgifter så att de inte hamnar efter vilket leder till straffavgifter, säger Svante Nylén.

En välskött ekonomi är avgörande

I värsta fall kan dåligt skött ekonomi leda till åtal och böter för styrelsemedlemmarna. Eftersom den ideella sektorn drivs av att göra skillnad finns det alltid hål att stoppa pengarna i men man bör vara noga med vad man har råd med. Förändringar i verksamheten kan snabbt bli ekonomiskt påfrestande vilket kan vara förödande.

– Som exempel kan tas Tyresö FFs fotbollslag för damer. De stängde inte verksamheten i rätt tid. Framförallt så betalade de inte skatter och avgifter som de borde gjort. Det slutade med stora skadestånd för flera styrelseledamöter, berättar Svante Nylén.

Varje beslut ska tas utifrån medlemmarnas intresse.

Man kan uppleva att ramarna gör organisationerna trögrörliga men det är meningen menar Svante Nylén. Varje beslut ska tas utifrån medlemmarnas intresse och därför ska man inte kunna ändra riktning allt för fort. 

Foto: Håkan Målbäck