World Animal Protection finns på plats i alla världens hörn och räddar livet på miljontals hundar varje år. De sitter också med vid maktens bord och allt fler ställer sig nu bakom deras program om hur hundpopulationerna i världen bör hanteras. 

– Vi måste både agera här och nu samt långsiktigt för en bättre värld, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Roger berättar med stolthet i rösten hur man arbetar på plats i Rumänien för att hjälpa de hundar som har det svårt och att man samtidigt utbildar barn och ungdomar om hundar samt att man har politikernas öra då man för fram vilka åtgärder som staten måste vidta.

– Vi har lösningarna och vi är i full färd med att genomföra dem runt om i världen. Men vi behöver få in mer pengar så att vi kan hjälpa fler hundar och för att snabba på den förändring som vi satt i rullning, avslutar Roger.