Cirka 50 procent av vår BNP kommer från handel och export. Den framtida tillväxten kommer inte enbart från Europa, utan från utvecklingsländer och marknader långt bort. Detta innebär att vi måste titta på marknader i Afrika, Asien och Mellanöstern. Men detta är inte så enkelt att göra för de små och medelstora bolagen.

– Vi har många storbolag och småbolag, men få medelstora bolag. De små bolagen omsätter mellan 0-500 000, och de har ungefär 50 till 100 anställda. Problemet är att de är för små för att ge sig in på alla marknader. Första prioriteten blir närmarknaden. De är lätta att hantera, de är kvalitetsmedvetna, man kan de flesta lagar och regler, de har mindre korruption och lägre barriärer för att ta sig in på marknader, förklarar Cherif Sayed på Business Sweden.

Tre huvudsektorerCherif Sayed

Afrika är ingen lätt marknad. Det ligger långt bort. Man måste ha tålamod och tänka långsiktigt. Men möjligheten för svenska småbolag är stora, man måste dock nischa in sig i bolag som har störst chans att göra affärer.

– Vi har kartlagt tre olika huvudsektorer. Det är telekomsektorn, energisektorn samt transportsektorn. Det betyder inte att det är bara de sektorerna vi jobbar med, men det är där vi ser att det finns stor potential för båda stora och små bolag. Men för att svenska småbolag ska få mer affärer måste först de stora bolagen vinna de stora upphandlingarna.

Hög utdelning

Tittar man på Afrika är de huvudsakliga marknaderna där man kan bedriva en hållbar och långsiktig affär Sydafrika, Kenya, Egypten och Marocko. Dessa kan även användas som hub och inkörsport till andra mer komplexa länder som kommer att utvecklas i framtiden, men idag tampas med stora utmaningar.

– Men bara för att marknaden är långt borta och svår betyder det inte att det inte ska vara den första eller andra marknaden man ska gå in i. När man gör en omvärldsanalys inför en export, ta in svåra marknader i en kalkyl och ställ de mot de enklare marknaderna och närmarknader. Jag tror att ju högre risken är desto större utdelning blir det, om man kan minimera risken tillsammans med andra organisationer.