Det indiska jätteföretaget Bharat Forge är Indiens första multinationella företag med tjänster inom metallformning riktade till bland annat fordons-, flyg-,energi-, och gruvindustrin.

Tidig etablering i Sverige

Verksamheten som rymmer allt från utveckling och produktion till testning är leverantör till de allra största aktörerna inom respektive kategori runt om i världen och tillverkningen sker i Indien, Tyskland – och i Sverige. Grundaren och VD Baba Kalyani tog företaget till Karlskoga redan 1999, något han är både nöjd och stolt över:

Vi var bland de första från Indien att investera i Sverige

– Vi var bland de första från Indien att investera i Sverige, vilket definitivt har gett resultat.  Bharat Forge Kilsta i Katrineholm är ett av Europas ledande smidesföretag och bland de största producenterna av tunga vevaxlar i Europa, med stora kunder inom den europeiska bilindustrin.

Baba Kalyani menar att Indien och Sverige som affärsnationer har mycket att vinna på ett utbyte med varandra.

– Sverige är en liten och relativt homogen nation medan Indien är ett stort och mångfacetterat land med tusentals större företag som konkurrerar internationellt och som är beroende av samarbetspartners och leverantörer. Sverige i sin tur är beroende av en växande export och global marknad, och därmed en större tillgång på arbetskraft.

Goda relationer mellan länderna

Båda länderna har en hög klass på utbildning och precis som det finns många högt ansedda institut som KTH och Chalmers i Sverige finns det i Pune, där företaget har sitt huvudkontor, ett stort antal tekniska utbildningar med hög kvalitet och världsledande tillverkningsmöjligheter. Kända svenska etableringar i Pune är Sandvik, Ericsson och Tetra Pak men nu letar sig även små- och medelstora företag över till Indiens gränser.

– Indiska företag behöver den sortens högteknologiska expertis som många svenska företag kan erbjuda, samtidigt som vi kan erbjuda effektiva produktionsmöjligheter och god ingenjörskonst.

Sverige är unikt med välutvecklade affärssystem

Bharat Forge har sedan flera år haft goda relationer med svenska utbildningsinstitut och är mycket intresserade av ett fortsatt och djupare samarbete. Han pekar även på Indiens växande medelklass och ett stort behov av investeringar i en hållbar samhällsutveckling, något som Sverige är ledande på.

– Sverige är unikt med välutvecklade affärssystem och världsledare inom Cleantech och hållbar utveckling, vilket kan göra stora skillnader för Indiens samhällsutveckling framöver.

Och på tal om likheter och skillnader avslutar Baba Kalyani;

– Visst kommer vi från olika kulturer men jag skulle ändå säga att vi, med vissa undantag bland befolkningarna, delar samma värderingar. Språket innebär inga svårigheter eftersom såväl svenskar som indier pratar bra engelska. Övriga skillnader i affärskulturer får man hantera med förnuft och ett öppet sinne.