− Vi har gått in i 25 olika projekt med ett totalt åtagande om 2,6 miljarder kronor. Med detta har vi kunnat katalysera totala investeringar på 6,2 miljarder kronor, som annars inte kommit till stånd. Förlustkvoten har fram till idag varit under 0,1 procent, vilket är väldigt bra.

Bland annat har Sida gått in i jordbruksprojekt i Mocambique, en kvinnosatsning i Kenya, den privata hälsosektorn i Uganda, samt i Global Health Investment Fund, som investerar i forskning kring tropiska sjukdomar – forskning som annars förbises av de stora läkemedelsbolagen.

Det är genom regeringens försorg som Sida har kunnat utveckla det garantiinstrument som ofta framhålls som innovativt och nyskapande på marknaden. Då den svenska staten står bakom med sin starka AAA-rating, kan Sidas lånegarantier skapa stort förtroende hos riskkänsliga banker. Stora lånesummor kan nå det privata näringslivet utan att Sidas biståndspengar behöver förbrukas.

Centralt är att garantityperna inte får vara marknadsstörande, samt att risken alltid ska delas med den utlånande banken. Konceptet har varit igång sedan 2009, och Anders Berlin, ansvarig från Sida, ser mycket positivt på utvecklingen.

– Sida är en mycket eftertraktad partner, mycket för att vi har möjlighet att skräddarsy lösningar för olika finansiella strukturer med vår garanti, säger han.

Garantier för olika ändamål

Det finns flera olika sätt för Sida att använda sitt garantiinstrument. En traditionell projektfinansiering kallas för lånegaranti, medan portföljgaranti innebär att den långivande banken lånar ut till flera mindre företagsamtidigt. Ibland kan Sida även gå in i upphandlingsprocesser med en så kallad volymgaranti.

− Det kan till exempel handla om att vi förhandlar om inköp av preventivmedel med olika läkemedelsbolag, säger Anders Berlin. Då garanterar vi en viss inköpsvolym och kan, genom stor köpvolym, pressa priset. För oss kostar det ingenting såvida allt går enligt plan, men för leverantören är det en stor trygghet samtidigt som det betyder ordentliga kostnadsbesparingar för de enskilda länderna

Anders Berlin menar att garantin främst ska användas där den finansiella marknaden ännu inte fungerar fullt ut. Bland annat kan det innebära stöd för företagande i länder som Somalia, Kongo eller Zimbabwe där företagandet är svårt på grund av hög politisk risk.

− Vi kan också hjälpa till med att premiera investeringar inom klimat och miljö, särskilt nu när oljan är billig. Jag vill hävda att Sidas garantier verkligen kan hjälpa en marknad att utvecklas. Vi kräver avkastning i form av utveckling och fattigdomsbekämpning. Vi kan vara väldigt långsiktiga i de projekt vi går in i.