– Nyckeln till framgång är att öka kunskapen om möjligheterna i Afrika. Vi behöver också organisera bönderna i Afrika så att de effektivt kan jobba tillsammans mot ett gemensamt mål: att höja sysselsättningen och därmed välfärden. På så vis går det också att bekämpa fattigdomen, förklarar Ngolia Kimanzu, jordbruksexpert och handläggare för Frälsningsarmén som stödjer Malawi med olika utvecklingsprojekt, bland annat kompetensutveckling av bönder på landsbygden.

Han understryker vikten av att medvetandegöra svenskarna och omvärlden om vilka positiva möjligheter som samarbete och investeringar i jordbruket innebär för alla inblandade parter. Många har en felaktig bild av Afrika baserad på gamla fördomar vilket gör att det råder en osäkerhet bland internationella företag att våga investera i Afrikanska länder.

– Man måste komma ihåg att Afrika inte är ett land utan en kontinent fyra gånger Europas storlek med inte mindre än 54 olika länder. Det går inte att generalisera hela världsdelen.

För varje investerad krona i jordbruket får du fyra kronor i handen

I Zambia, Etiopien, Senegal, Malawi och Mali infördes jordbruksavtal för tolv år sedan där staten bidrar med tio procent av det nationella budgetanslaget till jordbruket. Det har gett stora vinster.

– För varje investerad krona i jordbruket får du fyra kronor i handen, det är inte många platser på jorden där du får den avkastningen. Men i Afrika är det fullt möjligt! Vem vill inte göra sådana affärer?

Det finns ett stort intresse i näringslivet och på myndighetsnivå att etablera kontakt och göra affärer med Sverige. Svenskar har ett gott rykte och anses ansvarsfulla och pålitliga med intentionen att jobba långsiktigt och hållbart. Genom att investera i jordbruket och utbilda afrikanska bönder i entreprenörskap kommer den uppåtgående spiralen att fortsätta uppåt och generera fler positiva vinster förutom reda pengar.

– Det är en process att industrialisera och effektivisera landsbygden men vi vet att det går. Målet och ambitionen är att påverka myndigheterna och hela tiden nå ut med information både i Sverige och i Afrika till så många som möjligt och visa på goda exempel. Vi vet att Afrika har enorm potential, nu gäller det bara att få resten av omvärlden att förstå det också, avslutar Ngolia Kimanzu.