Sida har sedan 2014 engagerat sig i Power Africa, ett partnerskap vars mål är att fördubbla tillgången till el i regionen på tio år.

Bristen på elektricitet är en stor flaskhals för utveckling i Afrikas fattigaste länder. Bland annat kan ökad tillgång till el möjliggöra bättre sjukvård, förbättra kommunikation, högre säkerhet för kvinnor, att skolbarn kan läsa läxor– med ökad utbildningsnivå till följd − och ett mer konkurrenskraftigt näringsliv där verktyg och maskiner effektiviserar och skapar nya jobb.

För att Afrika ska kunna minska fattigdomen behövs mer el

President Barack Obama tog 2013 initiativet till Power Africa, och redan året därpå anslöt sig Sverige som partner. Genom Sidas försorg ska 1 miljard amerikanska dollar katalyseras under en tioårsperiod för att finansiera ökad eltillgång. Den budget som Sida har för energi i Afrika är ungefär hälften av detta. Den andra hälften vill Sida mobilisera från privata investerare.

− För att Afrika ska kunna minska fattigdomen behövs mer el. Det investeras ungefär 5 miljarder dollar i Afrikas elsektor varje år, och enligt våra beräkningar borde siffran vara 22 miljarder dollar fram till 2040. Då skulle befolkningen med tillgång till el växa från dagens 30 till 70 procent, säger Anders Arvidson, rådgivare för Power Africa.

Massprivatisering

Utgångspunkten för Power Africa är att många regeringar i Afrika har genomfört reformer av elmarknaden. I dag uppmuntrar de på olika sätt privata aktörer att etablera sig för att producera och leverera el. Sverige är genom Sida en av de aktörer som under många år bidragit till reformarbete och kapacitetsutveckling för att få till stånd en fungerande energipolitik och lagstiftning. Behoven är så stora att varken bistånd eller nationella skatteintäkter räcker till att möta investeringsbehoven, och i dag finns bättre förutsättningar för privata aktörers deltagande.

− Jag tror det är lättare att hitta privat kapital till elsektorn än vad det är för de investeringar i skola, vård och omsorg som också behövs, säger Anders Arvidson och fortsätter:

– Vi fortsätter stödja reformer och kapacitetsbyggand, men vi bidrar också parallellt med insatser som kan mobilisera privat kapital in i sektorn. Det finns gott om kapital som letar efter bra projekt att investera i, men ett av hindren − som vi strävar att få bort− är att projekten inte är tillräckligt välutvecklade eller attraktiva för att investerare ska gå in i, eller låna ut pengar till dem.

Garant för innovation

60 procent av nya elkunder i Afrika kommer att få sin el genom isolerade nät eller helt fristående lösningar, så kallade off-grid lösningar, ofta drivna av små och medelstora företag som använder sig av distribuerade förnybara energilösningar.

Vi bidrar till att marknaden börjar se fattiga människor som kunder

Sida har varit med och bidragit till att flera av dessa (exempelvis M-kopa, Mobisol och Off-grid electric) har kommit ut på marknaden genom så kallade Challenge funds. Hittills har drygt en miljon kunder fått el den vägen, men potentialen, enligt Anders Arvidson, är hundratals miljoner kunder.

− Därför fortsätter vi att vara en partner som får affärsmodeller som använder förnybar energi och riktar sig till fattiga människor att växa. Vi bidrar till att marknaden i större utsträckning börjar se fattiga människor som kunder, så som mobilindustrin har gjort. För att få in privat kapital för att öka tillgången till el i Afrika använder vi gåvor, dialog och garantier.

Förnybar energi

Savannah Power Projects utvecklar solenergianläggningar i Nigeria, och är ett av de svenska bolag som är delaktiga i Power Africa. Vd Thomas Lifvendahl är positiv till initiativet.

− Vi tycker att Nigeria är ett mycket intressant land, då deras elkapacitet i dagsläget endast är 4 000 MW. Målet för Nigeria är att nå 40.000 MW år 2020, och vi vill gärna vara en del av detta.

Anders Carlius är vd för Lund-baserade Enertricity, som också är djupt engagerade i projektet.

− Inom tio år kommer vi ha byggt upp den största enskilda elproducenten i Afrika, säger han. Power Africa har genom Sida och USAID hjälpt oss med att hitta kunder och visat dem hur vi kan ge dem tillförlitlig kraft. Vi bygger enbart förnybar energiproduktion och säljer samtidigt svensk miljöteknik.