Att sälja till den offentliga sektorn och vattensektorn i Afrika är ofta komplext och det finns många utmaningar och hinder på vägen. Istället ser vi hur småskaliga lösningar är på framväxt, mycket tack vare den snabbt växande mobil-burna unga generationen afrikaner. Vi ser att dessa konsumenter är moderna och entreprenöriella och söker närmre lösningar på vardagsproblemen. Intresset för solenergi och "clean energy" växer och allt fler företag riktar sig mot dessa användare med smarta avbetalnings- och finansieringsmodeller för ljus, bränsle och vattenrening. 

Vatten är avgörande för Afrikas utveckling

Vatten är avgörande för Afrikas utveckling och det behövs stora infrastrukturella initiativ på regeringsnivå, men det behövs även lösningar som fungerar här och nu och som kan göras tillgängliga för afrikanska familjer oavsett levnadsvillkor. Tekniken måste vara användarvänlig och ta vara på lokala förutsättningar.

Solvatten är en sådan lösning som på ett unikt sätt tillvaratar solens UV-strålning för att hetta upp och soldesinficera vattnet. Den portabla solvattenrenaren är en holistisk lösning som bidrar till förbättrad hälsa och frigör tid och pengar som familjerna istället kan använda till mer produktiva aktiviteter så som att gå i skolan eller arbeta.