Jan Furuvald, Swedish East African Chamber of Commerce

Hur arbetar ni som handelskammare idag?

 – Vi tar ansats i våra respektive kulturer och söker möjligheter i lokala engagemang i Sverige såväl som i Östafrika. De växande affärsmöjligheterna kräver att vi förstår företagskulturen och tillsammans med lokala aktörer kan vara med och bygga en plattform för ökad handel och investeringar. SWECC har ett stort kontaktnät och kompetens med lång erfarenhet av affärsverksamhet i de fem länder som utgör East-African Community (EAC).

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i er region just nu?

Det finns potential till en stor tillväxt

– Behoven är stora inom områdena vatten, energiförsörjning och övrig infrastruktur. IT-området och hälsosektorn är ytterligare två områden med stor potential. En stor möjlighet eftersom de fem länderna riktar in sig på en gemensam utvecklingsplattform inom bland annat telefoni, valuta och fri rörlighet av arbetskraft.

Hur ser framtidsutsikterna ut i er region?

– Det finns potential till en stor tillväxt. EAC utgör sammanslutningen av Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Det finns 130 miljoner människor i regionen med en växande medelklass med ökande konsumtionsmöjligheter. De stora utvecklingsområdena som nämns ovan ger ett stort uppsving för respektive lands utveckling samt för respektive lands invånare. Genom etablering och utveckling i ett av länderna kan det i takt med EACs utveckling ge utvecklingsmöjligheter i övriga EAC-länder.

Catherine von Heidenstam - Swedish North African Chamber of Commerce (SWENACC)

Hur arbetar ni som handelskammare i dag?

– Vi är en handelskammare som med stort engagemang, om än med små resurser, arbetar för ökat intresse för investeringar och handelsutbyte med Nordafrika. Med frivilliga krafter förmedlar vi kunskap och kontakter. Vår bakgrund finns inom näringslivet och stadsförvaltningen och vi hyser ett stort intresse för norra Afrika.

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i er region just nu?

Med frivilliga krafter förmedlar vi kunskap och kontakter

– Länderna i norra Afrika har olika förutsättningar och ekonomiska möjligheter, vilket ger en blandad bild av Nordafrika. Marocko och Tunisien till exempel vill gärna vara en port mot afrikanska kontinenten och marknaden som öppnas där. Den politiska oron och rättsosäkerheten i några länder är förhållanden som undergräver förutsättningarna för handel och etablering av företag. Samtidigt finns det svenska företag som är etablerade i norra Afrika sedan länge vilket inspirerar till fortsatta satsningar. Handelns och investeringarnas positiva betydelse för ekonomisk utveckling är vår utmaning.

Hur ser framtidsutsikterna ut i er region?

– Det finns ett intresse för regionen och jag hoppas att läget ska stabiliseras. Jag tror på attraktionen i den "nordiska modellen" och intresse för satsningar inom exempelvis energifrågor, it, infrastruktur och tjänstesektorn.

Åsa Jarskog - Swedish Southern African Chamber of Commerce (SSACC)

Hur arbetar ni som handelskammare idag?

– Vi sprider kunskap och kompetens, samt förmedlar kontakter. Vi har samarbetsavtal med handelskammare och andra partners i regionen. Vi arrangerar till exempel seminarier om hållbara affärer och finansieringsmöjligheter för affärer i södra Afrika.

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i er region just nu?

Södra Afrika växer så det knakar

– Det finns 300 miljoner människor i regionen med en stadig tillväxt av BNP så möjligheterna är stora. Sverige har ett gott rykte i dessa länder och anses vara en pålitlig affärspartner. Det är inte bara bistånd från Sverige utan även kommersiellt samarbete. Svenska företag har en viktig roll att spela inom till exempel infrastruktur, vattenfrågor, IT och energi.

Hur ser framtidsutsikterna ut i er region?

– Södra Afrika växer så det knakar och – allt fler människor börjar inse det. Ledarskapet i dessa länder genomgår en förändring och nu kommer nya bra ledare från den unga generationen med en ny värdegrund på många håll.

Johan Stenberg, Swedish West African Chamber of Commerce

Hur arbetar ni som handelskammare idag?

– Vi arbetar för större strömmar av handel, både gällande import och export. Sverige har framförallt utbyte med Nigeria, som är inne i en lugnare period sedan den nya presidenten tillträtt och där BNP växer oerhört snabbt just nu.

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i er region just nu?

När Afrika vaknar och kommer på fötter kommer världen att darra

– En av de största utmaningarna är att komma förbi okunskapen om dessa länder, många ser Afrika som ett land och glömmer bort att det är en kontinent med 54 länder fyra gånger Europas storlek. Det finns skriande behov av infrastruktur för att kunna öka BNP. Industrikunnande och infrastruktur är något som Sverige är bra på. Svenska företag är försiktiga och vi kan hjälpa till med kunskap och information om vad man bör akta sig för och vad man inte behöver vara orolig för.

Hur ser framtidsutsikterna ut i er region?

– På sikt är det extremt dynamiskt. Det finns ett starkt behov av allt faktiskt när det kommer till svenska produkter. Svenskar, till skillnad från vissa andra nationaliteter, siktar på och vill ha långsiktiga handelsförbindelser. Det gynnar alla parter vilket gör oss till en intressant samarbetspartner. Som råvaruländer är länderna i denna region giganter. När Afrika vaknar och kommer på fötter kommer världen att darra!