Solar Impulse inleddes med visionen om ett flygplan som kunde flyga natt och dag utan att använda något bränsle, enbart driven av solenergi. Syftet var att skapa en inspirerande symbol som skulle främja nya banbrytande och innovativa tankesätt, särskilt inom förnybar energi och ren teknik. Men vägen dit var inte lätt.

– Vi var tvungna att starta från  grunden då inget liknande gjorts tidigare och vi var dessutom omgivna av en massa människor som talade om för oss att det var omöjligt, berättar André Borschberg, en av medgrundarna och piloterna.

Innovativa lösningar

Han berättar att för att flyga dag och natt på bara solenergi, helt utan bränsle, visste de att planet bland annat skulle kräva en tillräckligt stor yta för alla de solceller som behövde monteras  för att ge den energi som behövdes (ca 200 m2 ). Dessutom behövde de bygga en ultralätt struktur för att spara maximalt med energi och kunna flyga hela natten på batterier.

De var även tvungna att tänka helt nytt när det gällde att lära sig att köra planet.

Men på Solar Impuls finns bara ett enda säte

– Med ett normalt flygplan lär man sig att styra med dubbelkommando. Men på Solar Impuls finns bara ett enda säte. Så du kan bara lära dig flyga i en simulator. När du väl befinner dig i luften för första gången finns ingen där vid din sida att vägleda dig, konstaterar Bertrand Piccard, den andra medgrundaren och piloten.

Vill inspirera till förändring

Ett av deras mål med Solar impulse var att visa på möjligheterna med ny ren energiteknik och att därmed inspirera till nya sätt att tänka kring världens energiförsörjning.

– Lösningar för att bekämpa klimatförändringarna har funnits ett tag men var tidigare inte lönsamma, idag finns lönsamma tekniska lösningar. Klimatförändringar orsakas huvudsakligen av ineffektiva energikällor. Om dagens föråldrade teknik ersattes med ny befintlig teknik, som den som används på Solar Impulse 2, kunde världens energikonsumtion, och därmed C02-utsläpp, halveras, konstaterar Bertrand Piccard.

Verka för att konkreta energieffektiva lösningar kan tas i bruk

Som en fortsättning på sitt inspirationsprojekt har de två också startat The International Committee of Clean Technologies (ICCT). Syftet är att verka för att konkreta energieffektiva lösningar kan tas i bruk för att lösa många av de utmaningar som det globala samhället står inför idag.

– Det finns fortfarande en hel del kvar att göra för att uppmuntra ett globalt genomförande av ren teknik och att motivera alla att minska sitt beroende av fossila bränslen, konstaterar Bertrand Piccard.

Hoppas på den unga generationen

För att åstadkomma förändring på sikt måste nya tankemönster till.

– Vi hade själva förebilder när vi var barn. Om vi ​​kan inspirera den unga generationen i dag att ge sig in i det okända och ta itu med frågetecken, tvivel och osäkerheter för att skapa något bättre, då har Solar Impulse varit en framgång och tjänat som ett gott exempel på banbrytande tankesätt och en tro på drömmar och ambitioner, förklarar André Borschberg,

Främja alla förnybara energikällor

Trots sitt namn syftar Solar Impulse till att främja alla förnybara energikällor och är för dem ett perfekt exempel som visar att man kan se på  klimatförändringarna som en lönsam möjlighet och inte ett dyrt problem.

Solar Impulse huvudsyfte är att revolutionera det sätt på vilket människor tänker om energi och ren teknik, men påverkar naturligtvis även flygindustrin.

– Solar Impulse  kan bidra till nästa generation av bemannade eller obemannade elektriska flygplan. Genom att dra nytta av den tekniska kompetens som vuxit fram under det senaste årtiondet kommer vi fortsätta att arbeta för att uppmuntra konkreta innovationer och banbrytande lösningar, avslutar André Borschberg.