Med ett ständigt fokus på att inte ta mer än vad de ger från naturens resurser står de bakom ÅterBära™, ett koncept sprunget ur behovet att ta ytterligare ett steg i erbjudandet av produkter med låg klimatpåverkan.

"Det innebär att vi räknar på hur mycket utsläpp som skapas hela vägen från råvara till levererad produkt"

– Varje kund ska kunna välja den bästa lösningen utan att behöva tumma på hållbarhet och kvalitet. Avisera har sedan 2007 planterat träd som klimatkompensation för verksamhetens utsläpp. Så 2017 utökade vi vårt erbjudande kring miljösmarta produkter och lanserade ÅterBära™, en produktmärkning för 100 procent klimatneutrala produkter. Det innebär att vi räknar på hur mycket utsläpp som skapas hela vägen från råvara till levererad produkt och klimatkompenserar för detta genom certifierad trädplantering, berättar Rosanna Lundgren, hållbarhetsansvarig på Avisera AB.

ÅterBära™ är numera standard för Aviseras förpackningslösningar och produkter som bland annat påsar i papper, tyg, plast, trycksaker och förpackningar i papper. Man arbetar hela tiden med att utveckla och lansera nya produkter i sortimentet.

 

Återplantering av 481 010 träd

Genom att 13 075 827 klimatneutrala produkter producerats under 2017 har ÅterBära™ hittills bidragit till återplantering av 481 010 träd – vilket motsvarar en kompensation av 3 460 ton Co2-utsläpp.

– För oss känns det bra i hjärtat att göra det vi kan för att bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar samhällsutveckling, säger Rosanna Lundgren.

 

Varför klimatkompensera?  

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi blir mer och mer medvetna om det klimatavtryck vi gör, både som konsument och företag. Avverkning av skog är en av de största källorna till klimatpåverkan och står för cirka 20 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. Ur ett klimatperspektiv är därför nyplantering av träd en avgörande del av lösningen och när man väljer ÅterBära™ klimatkompenserar man genom Gold Standard-certifierad trädplantering i Colombia. Denna certifiering signalerar inte bara en trygghet för Aviseras kunder utan genererar framförallt positiva konsekvenser som hållbara arbetstillfällen i regionen, återställning av regnskog, minskad markerosion och en säkrare vattenförsörjning.

"Innebär att man räknat ut och klimatkompenserat för produktens koldioxidutsläpp."

– En klimatneutral förpackning innebär att man räknat ut och klimatkompenserat för produktens koldioxidutsläpp. Genom att gå från en icke-klimatkompenserad förpackning till en klimatneutral minskar du inte bara dina avtryck utan du gör även ett val som får positiva effekter för natur och samhälle, avslutar Rosanna Lundgren.

Läs mer om ÅterBära™ www.aterbara.se