Enligt Madeleine Agneborg, Agrias Lantbruksveterinär, finns det några grundbultar man behöver lyfta för att förstå den svenska hållningen:

  • Grundtanken är att ta väl hand om djuren och se till att de har ett bra liv.
  • Det är inte tillåtet att använda antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte. I Sverige har vi en djurhållning där djuren håller sig friska och växer bra utan tillsats av antibiotika i fodret.

De två sidorna hänger ihop då djuren håller sig friskare om de har ett bra liv.

Sverige har en betydligt restriktivare hållning gällande antibiotikaanvändning än många andra, det används bara vid sjukdom. Enligt Jordbruksverkets statistik ligger Sverige lägst, tillsammans med Norge och Island, i andel antibiotika som används i djurhållningen.

Det finns flera skäl till att vi kan ligga så lågt

– Det finns flera skäl till att vi kan ligga så lågt. Ett är att Sverige under lång tid aktivt har jobbat med att minska antibiotikaanvändningen. Vi har också en lång tradition av att jobba med förebyggande djurhälsa för att minska sjukligheten hos våra djur och därmed också minska behovet av antibiotika. Ett annat är att vi under lång tid framgångsrikt arbetat med att kontrollera och i vissa fall bekämpa sjukdomar som är speciellt viktiga, berättar Madeleine Agneborg.

Lantbrukarna visar stor förståelse

Svenska lantbrukare har också visat stor förståelse för och vilja att delta i olika kontroll- och bekämpningsprogram. När Madeleine Agneborg funderar på varför lantbrukarna är så lyhörda för nya riktlinjer så kommer hon fram till att det i grunden finns ett mycket gott samarbetsklimat som främjar den inställningen.

– Det finns av tradition ett gott samarbete och stor tillit mellan lantbrukarna och de olika bransch- och rådgivningsorganisationerna, förklarar hon.

Alla drar åt samma håll och vill nå samma mål

I slutänden måste det till en balans mellan gott djurskydd och lönsamhet för lantbrukarna. Och, den insikten genomsyrar enligt henne det goda samarbete som finns mellan myndigheter, lantbrukare och bransch-/intresseorganisationer.

– Och där är det ju så bra att friska djur ger också en bra produktionsekonomi. Det finns ett citat från en amerikansk mjölkföretagare som lyder ”Om du tar hand om dina kor tar de hand om dig”, berättar Madeleine Agneborg.

Gott samarbetsklimat

När hon sammanfattar sin syn på den svenska djurhållningen och varför man kan känna sig helt trygg som konsument av svenska lantbruksprodukter så är det inte krångligare än att svenskt djurskydd fungerar, svenska lantbrukare ser värdet av att sköta om sina djur väl och det svenska lantbruket har en mycket låg antibiotikaanvändning.

– Men, det allra viktigaste för den goda svenska djurhållningen tror jag är det goda samtalsklimatet som råder mellan de olika aktörerna inom det svenska lantbruket. Alla drar åt samma håll och vill nå samma mål, vilket är en god djurhållning i kombination med en god ekonomi, avslutar Madeleine Agneborg.