Solenergin utgör ändå en liten del av den totala elproduktion och Sverige har långt kvar för att nå målet om 100% förnybar energi innan 2040. Om vi ska lyckas är det viktigt att det kommer fram nya idéer och företag som kan sätta fart på den gröna omställningen.

Soliga Energi är ett nytt bolag som har växt fram ur solcellsmiljön i Värmland. Soliga erbjuder leasing av solceller till både privata hushåll och företag. I princip hyr kunden anläggningen i 20 år och producerar sin egen el.

Håvard Morset, en av Soligas grundare, förklarar hur det går till att leasa en solcellsanläggning.

– Soliga tar ansvar för planering, teknologival, installation och underhåll under hela kontraktsperioden och om något skulle gå fel tar vi hand om reparationen. Det enda kunden behöver göra är att betala leasingavgiften.

Är det inte billigare att köpa el över nätet?

– Nej, inte alls! När vi startade frågade vi oss själva, vad kan få människor att producera sin egen solel? Vi kom fram till att det måste vare enkelt och billigare från dag 1!

Soliga garanterar att solelen kostar mindre än nätelen och att man endast betalar för den el som produceras. För privatkunder kostar den egenproducerade elen minst 30% mindre än nätelen.

Hur kan det vara så billigt?

– Vi vill göra skillnad och få så många som möjligt att bli förnybara elproducenter. Vi tänker volym framför stora marginaler, men vi ska med tiden göra plus på det här! Vi vill erbjuda en prisvärd produkt med hög kvalitet och jobbar hela tiden för att hålla kostnaderna nere genom bra leverantörsavtal, en liten, smidig organisation, och digitala lösningar, säger Håvard.

Soliga erbjuder leasingavtal på 20 år, med möjlighet att köpa ut sig under kontraktsperioden. Samtidigt vill Soliga vara en aktiv partner och satsa på att uppgradera anläggningen allt eftersom ny teknologi blir tillgänglig. Soligas kunder ska alltid ha bästa möjliga produkt och spara så mycket pengar som möjligt.

– Vårt mål är att kunderna på sikt ska kunna täcka hela sin elkonsumtion med solel.

Projektet är ambitiöst och responsen har varit positiv. De har signerat sina första privat- och företagskunder. Den 8 november installerade Soliga en pilotanläggning och nu signerar de kunder för installation under 2017.

– Den vanligaste reaktionen är att det låter för bra för att vara sant. Då har vi en bra produkt och folk har möjligheten att göra skillnad. Du ska tjäna att göra rätt.

Soliga lanseras nu i hela Sverige med budskapet: Det ska vara billigt och enkelt att producera sin egen gröna el!