– Jag tror man måste tänka på just dessa tre delarna för att vara ett attraktivt företag i framtiden, säger Sam Manaberi, vd på startupen TRINE, en WWF Climate Solver 2016.

Att se klimatförändringar som ett tillräckligt stort hot för att investera i en förändring tillhörde inte vanligheterna för 30-40 år sedan. Men idag går samhället från konsumtionshysteri till mer fokus på klimat och miljö. Företagare förstår att för att vara en tilltalande arbetsgivare, där man vill lyckas locka till sig de främsta talangerna, gäller det att lyssna av behoven – och implementera dem i organisationen.

– Innan var det skillnad på att tjäna pengar och göra gott. Idag kan och måste vi göra båda delarna, säger Sam Manaberi.

I tillväxtländerna lever idag 1,2 miljarder människor i så kallad energifattigdom. Här kostar elen en förmögenhet och är dessutom skadlig. Sam Manaberi berättar hur fiskare i Uganda kan lägga 40-60 procent av sin lön på energi från fotogen eller diesel.

– Det värsta är ångorna de andas in från inomhusförbränningen. Avgaserna från fotogenlampor motsvarar att röka två paket cigaretter om dagen och två tredjedelar av kvinnorna som drabbas av lungcancer i de här länderna är inte rökare. 

Att göra gott behöver inte vara komplicerat

I många av tillväxtländerna står solen högt varje dag, något som kan vara en stor fördel.

– Solel är så pass billigt i de här länderna att man enkelt kan konkurrera ut fotogen- och dieselmarknaderna. Just här väljer befolkningen solel på grund av det underlättar deras vardag och sparar pengar, inte främst utifrån ett miljöperspektiv. Det är ytterligare ett bevis på att ekonomi och klimatsatsningar kan gå hand i hand. En frisör i byn kan numera trimma hår med maskin istället för sax. Plus att kunderna kan få ladda mobilen medan de sitter i stolen. Många kan skala upp sin business och det är där investerare kan se att deras goda insats ger en avkastning till dem själva. 

Varför tror du många drar sig för att göra större miljösatsningar?

– Faktum är att vi inte märkt av motståndet, utan vi ser att många väljer att investera både för att göra en ekonomisk vinst samt tänka på miljön och klimatet. Jag tror dock att vi alla kan göra mycket mer och då är utbildning och informationssökande det första steget. Vi måste våga utmana gamla sanningar som att miljö och ekonomi inte går ihop. Sen tror jag också vi måste göra det lättare att göra ekonomiska klimatsmarta val i vardagen. Likt vi handlar mjölk i affären måste vi kunna handla solcellsel. Smartare teknologier tror jag kommer bli avgörande för framtiden där antagligen våra barn kommer ifrågasätta hur vi någonsin kan ha kört bil med diesel eller tänt lampor med fotogen. Att göra gott behöver inte vara komplicerat, det har vi sett tydliga exempel på.