– Svensk kyckling är inte bara hälsosammare utan även gott och nyttigt, säger Maria Donis, vd på branschorganisationen Svensk Fågel 

Garanterat svensktMaria

Genom att välja en fågelprodukt märkt med Svensk Fågels gula pippi på kan man som konsument vara säker på att fågeln är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige enligt den svenska fågelbranschens kvalitetskrav och kontrollprogram. Arbetet med djurhälsa, smittskydd, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet bedrivs i nära samverkan med forskning och myndigheter.  

– Våra kontrollprogram är ett verktyg för att djuren ska må så bra som möjligt under sin livstid och därmed minska risken för sjukdomar. Det gör att konsumenterna kan få en säkrare produkt, säger Maria Donis och lägger till:

– Vi har dessutom nu avslutat en energikartläggning av våra kycklingbönders gårdar. Den visar att våra svenska kycklinggårdar är mycket mer energieffektiva än konventionella stallar. Med dessa nyckeltal ska vi nu bli ännu mer energieffektiva, vilket är ett led i vårt hållbarhetsarbete att ligga i fronten för kycklinguppfödning.