Den svenska landsbygden är inte bara vacker, det är även en arbetsplats som främjar den lokala livsmedelsproduktionen. Den dagliga verksamheten måste kunna fortgå som vilken verksamhet som helst. Det blir därför av extrem vikt att ha tillgång till veterinärservice för att kunna upprätthålla den lokala djuruppfödningen och mjölkproduktionen. Något som Distriktsveterinärerna i Jämtland och Härjedalen gärna bistår med.

– Det är viktigt att vi alla hjälps åt att värna om den lokala livsmedelsproduktionen. Inte minst med tanke på att många lantbrukare, i synnerhet mjölkbönder, verkar under allt tuffare omständigheter, säger Marte Svedjesten, ansvarig för Distriktsveterinärerna i Jämtland och Härjedalen.

I många fall är Distriktsveterinärerna den enda veterinär som hanterar kor och andra större djur i regionen.

– Det är viktigt för miljön och den lokala tillväxten att vi har en lokal livsmedelsproduktion, avslutar Marte Svedjesten.