1. Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
  2. Varför väljer ni att satsa så mycket på hållbarhet när händelser som till exempel Volkswagen-skandalen visar att kunden i slutändan i bryr sig så mycket?
  3. Alla pratar miljö/klimat och vi har en ny klimatlag men vad anser du är viktigast att vi lyfter och tar tag i på samhällsnivå när det gäller hållbarhet?
  4. Vad är egentligen framgångsrik klimatkommunikation?
  5. Klimatfrågan berör alla, vad önskar ni från politiskt håll?

 

Eva Axelsson, Hållbarhetschef, KPA Pension

Foto: KPA Pension

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i våra kunders värderingar och vår vision om en trygg pension i en hållbar värld. Vi ställer hållbarhetskrav och påverkar de företag och fastigheter vi investerar i att ta ansvar för en hållbar utveckling. Vi investerar i gröna obligationer och har infört miljö- och klimatkriterium på våra investeringar. Vi vill använda kapitalet till att göra kommuner och landsting mer hållbara och på så sätt ska våra kunder kunna se sina pensionspengar göra nytta lokalt.

Åsa Wallenberg, Vd SPP Fonder

Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios AB

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Det finns tre huvuddimensioner av vårt hållbarhetsarbete. Vi ska leva som vi lär, investera hållbart och vara en aktiv röst i samhällsdebatten. Alla dimensioner är viktiga och stödjer varandra men hur vi investerar gör absolut störst skillnad. Här arbetar vi hela tiden med att öka kraven på bolagen vi investerar i att agera i linje med en hållbar agenda. Vi förfinar kontinuerligt vår analysmodell och förbättrar vår förmåga att hitta de hållbara vinnarna som ser lösningar på framtidens utmaningar.

Fredrik Franke, Ansvarig Hållbarhets-rådgivning, PwC Sverige

Foto: PWC Sverige

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Hållbarhet är en affärskritisk del av PwC:s strategi för framtiden. Att vi agerar långsiktigt och ansvarsfullt är en förutsättning för kundernas förtroende för oss och för vår attraktionskraft som arbetsgivare. Vi ser hållbarhet som en win-win-win – vi gör nytta för näringsliv och samhälle, vi attraherar och behåller de bästa talangerna och vi stärker PwC:s varumärke. Hållbarhet har länge varit prioriterat för PwC. Intresset dock större än någonsin och vi ser att det kommer fortsätta att öka.

Sasja Belisk, Head of Group Sustainable Finance at Nordea

Foto: Nordea

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Vår uppgift inom hållbara finanser på Nordea är att integrera hållbarhet i hela erbjudandet till kund vad gäller investeringar, finansiering och rådgivning. Det handlar om att erbjuda kunder effektiva lösningar där hållbaret är en integrerad värdeskapande del. Vi har flera team inom hållbarhet i olika affärsområden och arbetar tillsammans med teamet för hållbarhet som arbetar med Nordeas hållbarhet som bolag och aktör i samhället. I framtiden är hållbarhet integrerat i allt vi gör och skapar värde.

Henrik Essén Kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs

Foto: Hans-Erik Nygren, HE Nygren AB

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Vi har tre områden i fokus för vårt hållbarhetsarbete: hur vi skapar ökat kundvärde, hur vi bidrar till ett biobaserat samhälle samt hur vi tar ansvar genom hela värdekedjan. Det är idag en självklarhet att arbeta med att minska företagets negativa påverkan på t ex miljön men de stora vinnarna framöver är de som har en övervägande positiv hållbarhetspåverkan. För att göra det behöver vi förstå för vad samhället behöver och jobba med innovation. Affären måste, och kan, bli en drivkraft för hållbarhet på riktigt.

Agneta Påander, CSR-direktör Orkla Foods Sverige

Foto: Sophie Håkansson

Hur ser ert Hållbarhetsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Som ansvarsfull aktör vill vi göra skillnad för den svenska folkhälsan och samhället. För att uppnå detta integrerar vi hållbarhetsarbetet i våra affärsprocesser genom hela värdekedjan. Vi utgår från FNs övergripande 17 mål där vi har förbundit oss att prioritera åtta mål relaterade till vår verksamhet där hälsa, matsäkerhet, ansvarfulla inköp och miljö är hörnstenarna. Arbetet är komplext och vi är ödmjuka inför uppgiften att även framöver leverera god och hållbar mat till svenska konsumenter, restauranger, skolor och storhushåll.